MENU

Edukacja

Animowany świat wyobraźni 2010/2011

3 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie zajęć i rozdanie dyplomów.    
 
Warsztaty w przystępny sposób ukazały drogę jaką pokonuje twórca filmu animowanego od pomysłu, poprzez scenariusz, animowanie, na efektach specjalnych kończąc. Uczestnicy poznali różne techniki animacji oraz przekazali za jej pośrednictwem własne treści. Zajęcia obejmowały podstawowe zagadnienia plastyczne, pozwoliły rozwinąć wyobraźnię plastyczno-ruchową i kreatywność dzieci, przede wszystkim zaś były okazją do nauki montażu filmowego na specjalnie stworzonych stanowiskach komputerowych do obróbki audio-video.

Podczas uroczystego zakończenia warsztatów uczestnicy oraz zaproszeni goście wzięli udział w pokazie zrealizowanych filmów.


 

Warsztaty prowadził:
 

Paweł Prewencki - absolwent ASP w Poznaniu (kierunek Film Animowany), asystent w pracowni rysunku na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Ma na koncie wyróżnienia na festiwalach w kraju i za granicą: "Młodzi i Film" w Koszalinie, "Reanimacja" w Łodzi, "Boruta festiwal" w Łęczycy, "Animadryt" w Hiszpanii.

 

W efekcie zajęć powstały trzy krótkie etiudy, które były wspólnym dziełem wszystkich dzieci:
 

 

"Salon gier" (technika piksilacji) - wspólna zabawa i twórcze wykorzystanie energii, zabranie głosu na temat różnicy między zabawą w realnym świecie a grami komputerowymi.

 

"Zwierzaki" (wycinanka, materia sypka, animacja rysunkowa i lalkowa) - uwrażliwienie uczestników na los różnych przedstawicieli fauny. Treść i forma filmu miała charakter ekologiczny.
 

 

„Opowieść o tolerancji” (animacja rysunkowa w konwencji graffiti) - dzięki wykorzystaniu wyznaczonej przestrzeni dzieci wpisały weń opowiadane historie. Łączło je hasło mówiące, że pomimo różnic każdy zasługuje na szacunek.

 

 

Klasy, które uczestniczyły w projekcie otrzymały w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta. Odpłatność za udział w zajęciach wyniosłai 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wyniósł 9 zł od osoby.

 

 


Zajęcia trwały od października 2010 r. do czerwca 2011 r.                

3 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie zajęć i rozdanie dyplomów.    

 

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

  

Mowa Ciała 2010/2011

Rozmowa, spotkanie, wystąpienie to sytuacje społeczne, które wymagają znajomości zasad komunikacji. Jednak nie tylko słowa wyrażają, także gesty, postawa ciała czy mimika są nośnikami znaczeń.
Warsztaty wprowadzą młodzież w zagadnienia komunikacji niewerbalnej, przybliżą podstawy mowy ciała oraz błędy w tworzeniu przekazów słownych i pozawerbalnych.

Uczestnicy zapoznają się z:

- rodzajami kanałów komunikacyjnych, mediów oraz właściwych im przekazów,
- sposobami manipulacji stosowanymi przez media,
- zasadami poprawnej komunikacji,
- autoprezentacją oraz sposobami walki z tremą.

Zajęcia wzbogacone zostaną o specjalnie dobrane przykłady komunikatów ze świata mass mediów, które posłużą do analizy i określania sytuacji komunikacyjnej. Uczestnicy podejmą próby formułowania krótkich komunikatów a także ich właściwej prezentacji na forum.

Prowadząca:

Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warsztaty skierowane są do uczniów klas IV-VI, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Obejmują spotkania (dwa lub trzy w zależności od ustaleń), których termin zostanie uzgodniony z osobą zgłaszającą. Poziom zajęć zostanie dostosowany do uczestników. Koszt udziału 5 zł od osoby.

 

Media bez tajemnic 2010/2011

Klasy IV - VI
 

„MEDIA BEZ TAJEMNIC ” – warsztaty


Różnorodność oraz ciągły rozwój mediów jest źródłem zarówno korzyści jak i niebezpieczeństw. Obcowanie ze środkami masowego przekazu wymaga od młodych ludzi odpowiedniego przygotowania, w tym nabycia określonych kompetencji.

Warsztaty przybliżają uczestnikom podstawowe pojęcia oraz proste formy medialne. Pozwolą zgłębić tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Są okazją do pracy na profesjonalnym sprzęcie komputerowym w nowo powstałej pracowni obróbki audio-video, rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i selekcji materiałów. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, predyspozycjami oraz własnymi zainteresowaniami. Elementem każdego z warsztatów będzie wizyta w redakcji radia, gazety i telewizji, zgodnie z profilem zajęć.

Warsztat radiowy:
- zapoznanie z podstawami zawodu dziennikarza radiowego oraz specyfiką przekazu radiowego,
- podstawowe gatunki radiowe (informacja, wywiad, reportaż, sonda, relacja reporterska),
- małe zadania dziennikarskie – nagranie materiału dźwiękowego, montaż i opatrzenie tekstem.

Warsztat prasowy:
- przygotowanie do świadomego odbioru mediów (dobre i złe strony mediów) i selekcjonowania informacji,
- zapoznanie z podstawowymi formami dziennikarskiej wypowiedzi (informacja, wywiad, recenzja, reportaż) i elementami artykułu prasowego (tytuł, lead, zdjęcie, podpis),
- przygotowywanie informacji, sondy oraz słowniczka gwary uczniowskiej do gazetki warsztatowej.

Warsztat telewizyjny:
- podstawy organizacji produkcji telewizyjnej (zespół realizacyjny, kolegium redakcyjne, zespół „newsowy”),
- zapoznanie z różnorodnymi formami telewizyjnymi (reportaż, wywiad, stand-up),
- elementy kompozycji kadru oraz składowe ścieżki dźwiękowej,
- przygotowanie reportażu telewizyjnego na zadany temat.

Warsztaty prowadzą:

Hanna Ciepiela – dziennikarz, nauczyciel. Przez 12 lat pracowała w „Gazecie Lubuskiej", gdzie zajmowała się tematyką kulturalną i społeczną. Od 2003 roku pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Autorka książek o gorzowskich artystach: "Strebejko" i "Zaraz wracam".

Magdalena Sierocka – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunek kulturoznawstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz Radia RMG (wcześniej Radia Gorzów oraz RMI Poznań). Zajmuje się tematyką kulturalną. Członek rady programowej DKF „Megaron”.

Romuald Liszka – absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, autor zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz do filmu Wiesława Saniewskiego "Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie", dyrektor TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp.

Marek Dziedzic – montażysta, specjalista obróbki dźwięku i obrazu w TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp., Współpracował przy postprodukcji filmów: „Wspomnienia z miasta L.”, „Opowieści z miasta G.”, "Gombro w Berlinie" W. Saniewskiego (montaż i udźwiękowienie), "Dzwon Pokoju" (montaż), realizował spoty reklamowe dla TVN.


Klasy, które uczestniczą w projekcie otrzymały w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby.

Zajęcia trwają od października 2010 r. do maja 2011 r.


 

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. 


 

I Gimnazjalne Spotkania Filmowe

I Gimnazjalne Spotkania Filmowe odbyły się 22 kwietnia 2010 r. o godz. 13.00 w Kinie „60 krzeseł” w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp.
Inauguracyjne spotkanie poświęciliśmy problematyce cyberprzemocy.

Film odgrywa coraz większe znaczenie w procesie rozwoju i pogłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie. Staje się również atrakcyjnym narzędziem edukacyjnym, ułatwiającym proces uczenia się i wychowania. Naszym celem jest wskazanie za pomocą filmu młodym ludziom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu. Na przykładzie podjętych działań w naszej szkole zauważyliśmy, że uczniowie chętnie angażują się w proces tworzenia filmów, wzbogacając jednocześnie swoją wiedzę. Nasze doświadczenia wskazują, że nawet w warunkach szkolnych, posiadając ograniczone możliwości techniczne można realizować filmy, które później służą jako atrakcyjne narzędzia edukacyjne, dając ich autorom wiele satysfakcji.

Program I Gimnazjalnych Spotkań Filmowych:
Projekcja filmów, których autorami są uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wlkp.,
Przybliżenie problemu cyberprzemocy przez policjanta KMP w Gorzowie Wlkp.,
Omówienie roli filmu edukacyjnego przez panią Iwonę Bartnicką – filmoznawcę i teoretyka mediów,
Podsumowanie I Gimnazjalnych Spotkań Filmowych i zaproszenie do współpracy w przyszłych edycjach Gimnazjalnych Spotkań Filmowych

Opiekun koła filmowego w Gimnazjum nr 3
Małgorzata Miszczak

TRUDNE TEMATY marzec - czerwiec 2010

Trudne sytuacje i brak zainteresowania ze strony rodziców swoimi dziećmi to nie jedyne powody, które sprawiają, że młodzież szuka rozwiązania problemów w inny sposób. Często wyładowuje swoje emocje poprzez agresywne zachowanie, sięga po substancje psychoaktywne (m.in. narkotyki, dopalacze, alkohol).

Koncepcja projektu „Trudne tematy” powstała z myślą o młodych ludziach, którzy w wieku dorastania szczególnie narażeni są na zagrożenia występujące we współczesnym świecie (np. uzależnienia, nietolerancja, agresję, przynależność do różnego rodzaju grup przestępczych, sekt). Ze względu na brak doświadczenia nie potrafią oni radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w rodzinie, alkoholizm, molestowanie seksualne, śmierć bliskiej osoby), nie potrafią też o nich rozmawiać, często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Łącząc projekcje filmowe z warsztatami psychologiczno – edukacyjnymi, na których młodzież może analizować przeżycia bohaterów filmowych, pragniemy ułatwić jej rozmowę na nurtujące problemy.

Młodzież, która lepiej rozumie swoje uczucia i uczucia innych szybciej i łatwiej rozwiązuje problemy emocjonalne w sposób „zdrowy” tj. rzadziej sięga po środki psychoaktywne, alkohol, by redukować silne napięcia emocjonalne lub „zabić nudę”.

Sprawdzoną i skuteczną formą są warsztaty prowadzone przez pedagogów i psychologów. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują m.in. testy i zadania praktyczne. Informowani są o formach pomocy, którą można uzyskać w naszym mieście w poradniach i placówkach profilaktycznych.

Miejski Ośrodek Sztuki uzyskał dofinansowanie na przeprowadzenie projektu z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Udział w spotkaniach dla 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych był bezpłatny.

Zajęcia trwały od marca do czerwca 2010 r.

Termin pierwszego spotkania: 22 – 24 marca 2010r.

Koszt uczestnictwa klas poza dofinansowaniem wynosi 8 zł od osoby.

 

 

 

 

 

 

Projekt dotowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 

Młodzieżowa Akademia Filmu 2010/2011

Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Film ze względu na swoją różnorodność i powszechną dostępność staje się dla widza wyzwaniem. Proces jego odbioru, poza skupianiem się na warstwie fabularnej, wymaga bowiem określonej wiedzy, umiejętności, a także znajomości kryteriów wartościowania wytworów kultury.

Młodzi ludzie - największa grupa odbiorców ruchomych obrazów - powinni uczyć się ich „czytania” jak najwcześniej. Pozwoli to im nie tylko czerpać przyjemność z rozrywkowego aspektu filmu, ale także zauważać jego walory poznawcze i artystyczne.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Kinomanem być czyli o trudnej sztuce oglądania filmów” nie tylko przybliża historię kinematografii, rozwija zainteresowanie filmem, umiejętność wypowiadania się oraz dyskutowania na jego temat, ale przede wszystkim kształci postawę aktywnego odbiorcy.

Projekcje filmowe (90 – 120 minut) uzupełnione spotkaniami (do 60 minut) o charakterze konwersatoryjnym, mają na celu inspirowanie młodzieży do dalszych samodzielnych poszukiwań i poszerzania wiedzy. Tematyka zajęć zilustrowana zostanie prezentacjami multimedialnymi oraz fragmentami filmowymi, dzięki czemu uczniowie w sposób przystępny poznają najróżniejsze aspekty sztuki filmowej.

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Spotkanie 1.
Na dobry początek.
Do kina czy na film? Porozumienie, medialne gry i manipulowanie widzem -czyli co się podoba.

Spotkanie 2 i 3
Filmowy elementarz.
Podstawowe terminy, zagadnienia i reguły filmowej wypowiedzi.

Spotkanie 4.
Kino na rozdrożach.
Przełomowe momenty: czarno – białe i w kolorze, kino dźwiękowe, nowinki techniczne, filmy które zmieniły świat.

Spotkanie 5 i 6
Z naszego podwórka.
Kino polskie: historia a współczesność – osiągnięcia, realia, perspektywy.

Spotkanie 7 i 8
Kasowy sukces czy karta w historii kina?
Wielkie i małe kinematografie, głośni reżyserzy i niedocenieni autorzy.
 


 

Klasy, które uczestnniczą w projekcie otrzymają w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby.

Zajęcia prowadzone są w okresie od października 2010 r. do maja 2011 r.

 

 

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie II - listopad 2010

"Hip-hopowy zawrót głowy" opanował Warsztaty Sztuki "Karuzela" w listopadzie. Podstawowych kroków ulicznego tańca uczyły nas Agnieszka Szlempo i Marlena Świderska z zespołu MOVE UP i szkoły tańca DANCE MIX. Nauczyliśmy się jak szybko trzeba stawiać kroki w rytm hip-hopu i jak je łączyć, żeby zatańczyć cały układ. Nie było łatwo! Teraz już wiemy, że taniec jest fajny, ale trzeba długo pracować, żeby dobrze się go nauczyć.

TRUDNE TEMATY wrzesień - listopad 2010

Koncepcja projektu powstała kilka lat temu. Jego wartość zarówno merytoryczną jak i praktyczną docenia kadra pedagogiczna oraz rodzice. Program cieszy się przede wszystkim zainteresowaniem młodzieży, która analizując przeżycia bohaterów filmowych chętniej mówi o własnych problemach i odnosi się do osobistych przeżyć.

Zdajemy sobie sprawę, że młodzi ludzie w wieku dorastania szczególnie narażeni są na zagrożenia występujące we współczesnym świecie (np. uzależnienia, nietolerancję, agresję, przynależność do różnego rodzaju grup przestępczych, sekt). Ze względu na brak doświadczenia nie potrafią oni radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w rodzinie, alkoholizm, molestowanie seksualne), nie potrafią o nich rozmawiać, często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc.

Cykl trzech spotkań kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z różnych środowisk i o różnym statusie społecznym. Połączenie projekcji filmu z warsztatem psychologiczno – edukacyjnym stanowi ciekawą i wartościową formę zajęć. Pokazy filmowe dają młodzieży możliwość obcowania z filmem niekomercyjnym. Podczas oglądania istotną rolę odgrywa aspekt poznawczo – wychowawczy (studiowanie zachowań bohaterów, identyfikowanie ich stanów emocjonalnych itp.). Wskazujemy, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.

Do współpracy zaprosiliśmy:

Małgorzatę Kruszewską – absolwentkę psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownika Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.

Dorotę Maciejewską – kierownika Pracowni Psychoedukacyjnej i Wychowania, konsultanta ds. pomocy pedagogicznej i psychologicznej WOM w Gorzowie Wlkp., terapeutę psychodynamicznego, trenera PTP Umiejętności Społecznych.

 

Annę Cierpicką – absolwentkę pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
 

 

Grażynę Franczuk – absolwentkę Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej, Studium Socjoterapii, Odysei Umysłu, rozwoju Twórczości Dzieci i Młodzieży, pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
 


Udział w spotkaniach dla 120 uczniów ze szkół prowadzonych przez miasto był bezpłatny. Ich koszt został pokryty ze środków Urzędu Miasta. Koszt uczestnictwa dla pozostałych zgłoszonych klas wyniósł 8 zł od osoby.
 

Zajęcia w 2010 roku trwały od września do listopada.

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
ogłasza

III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”
pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gorzów Wlkp. 2010

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół gimnazjalnych z województwa lubuskiego.

2. Szkoła zgłasza do trzech uczniów w wyznaczonym przez organizatora terminie. Karty zgłoszeń należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: „ZMAGANIA Z X MUZĄ”.

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przebiegiem konkursu:
Iwona Bartnicka, tel. (095) 733 25 56, e-mail: film@mosart.pl


PRZEBIEG KONKURSU:

ETAP I
Szkoły przeprowadzają ten etap we własnej siedzibie w terminie 12 – 23 kwietnia 2010r. Forma sprawdzania wiedzy zależy od osoby upoważnionej przez dyrektora do przeprowadzenia etapu szkolnego. Na jego podstawie wyłonionych zostanie do trzech uczniów, którzy przejdą do etapu II. Nazwiska uczniów należy dostarczyć do siedziby Organizatora na karcie zgłoszenia do dnia 28.04.2010r.

ETAP II
Polega na rozwiązaniu testu zamkniętego, przygotowanego przez Organizatorów (wstępna data etapu: 7 maja 2010r.). Testy ocenia Jury, które na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje uczniów do etapu III. Do trzeciego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskają minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

ETAP III
Etap odbędzie się dnia 28.05.2010r. i składać się będzie z dwóch rund:

RUNDA I
Składa się z dwóch części:
- w części pierwszej uczniowie przy użyciu specjalnej kostki losują jedną z konkursowych kategorii. Z kategorii losują następnie jedno pytanie.
- w części drugiej każdy z uczniów (także za pomocą kostki) losuje kategorię dla kolejnego uczestnika,
- trzecia część: kategorię oraz pytania losują kolejno członkowie Jury. Na każde z wylosowanych pytań odpowiadają wszyscy uczestnicy konkursu pisząc odpowiedzi na przygotowanych kartkach.
 
KATEGORIE PYTAŃ:

1) historia filmu,
2) podstawowe terminy i pojęcia z zakresu filmu,
3) ludzie kina (bez aktorów),
4) znani aktorzy i ich role,
5) najbardziej znane filmy i reżyserzy polscy,
6) nagrody i festiwale filmowe,
 
W rundzie I każdy uczestnik może jednorazowo dokonać zmiany wylosowanej kategorii i zaryzykować odpowiedź na przygotowane: ”Pytanie niespodziankę”.

RUNDA II
Uczestnicy rozpoznają ten sam zestaw fragmentów filmowych oraz postaci z kina polskiego i światowego. Odpowiedzi zapisują na przygotowanych kartkach, które przekazują Jury.


do pobrania: regulamin
 

 

FERIE ZE SZTUKĄ 2010

Zakończyliśmy "Ferie ze sztuką". Przez tydzień (od 18 do 22 stycznia) młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna na zajęciach kręciła film i uczestniczyła w warsztatach plastycznych. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie. Poniżej relacja fotograficzna.
- warsztaty filmowe poprowadził Piotr Żukowski - reżyser, operator i montażysta, koordynator multimediaOFF – programu wspierania polskiego kina niezależnego, realizator Programu Filmowego „Kręci się...”.

- warsztaty plastyczne „Katalog rzeczy ważnych” i „Miasto symboli” odnosiły się do aktualnych wystaw w Miejskim Ośrodku Sztuki.

«12»