MENU

Galeria BWA

KAMIL KUSKOWSKI - HISTORIE NIEZNANE

Wernisaż 24.06.2017, 17:00
Wystawa czynna do 16.07.2017

OŚWIADCZENIE

Gorzów Wlkp.
6 kwietnia 2017r.

Informuję, że w wyniku znacznych uszkodzeń obiektu Adama Garnka „Katamaran”, uniemożliwiających jego ponowną ekspozycję oraz po zasięgnięciu opinii ekspertów oraz powołanej komisji likwidacyjnej, a także w porozumieniu z autorem Miejski Ośrodek Sztuki był zmuszony zlikwidować ww. rzeźbę.

Rzeźba Adama Garnka „Katamaran”, która w sezonie letnim znajdowała się na Warcie uległa znacznej degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych i uszkodzeń powstałych m.in. od wielokrotnego transportu. Po dwóch latach upłynął deklarowany przez autora okres jej trwałości, a koszty naprawy przewyższają jej obecną wartość. Zły stan obiektu niekorzystnie wpływa na wizerunek autora i instytucji kultury oraz zagraża osobom trzecim mogącym pozostać w z nim w bezpośrednim kontakcie.

Funkcjonowanie sztuki w przestrzeni publicznej narażone jest na dewastacje oraz zużywanie się materiałów, z których powstają prace wystawione na działanie czynników zewnętrznych. Rolą instytucji kultury jest zapewnienie najlepszych warunków ekspozycyjnych obiektów sztuki. Wystawienie zniszczonych obiektów na widok publiczny lub narażenie ich na kradzież odbywa się ze szkodą dla autora, a także instytucji kultury.

Informujemy również, że rzeźba autorstwa Andrzeja Moskaluka zostanie przeniesiona przed budynek Miejskiego Ośrodka Sztuki. Decyzja ta podjęta została po konsultacji z autorem
i spowodowana jest względami bezpieczeństwa, a także wysokimi kosztami utrzymania obiektu na rzece. Zależy nam również na tym, żeby obiekt był dostępny dla publiczności przez cały rok.

Z poważaniem
Marta Gendera
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki

Karolina Jabłońska - Dziewczyna czy tygrys

Galeria BWA / Miejski Ośrodek Sztuki
zaprasza na wernisaż wystawy
Karolina Jabłońska
Dziewczyna czy tygrys
3.06.2017, 17:00
Wystawa czynna do 2.07.2017