MENU

Galeria BWA

Galeria Sztuki Najnowszej

 Działalność Galerii Sztuki Najnowszej bierze początek od założonej przez Romualda Kuterę autorskiej Międzynarodowej Galerii Sztuki Najnowszej w 1973 roku. Galeria ta od początku swojej działalności zorganizowała wiele bardzo ważnych prezentacji i wystaw, m. in. blok pt. „Seminarium – POEZJA WIZUALNA”, „SZTUKA WĘGIERSKA”, SZTUKA BEHAWIORALNA”; wystawy indywidualne: Mariny Abramowicz z Jugosławi, Lecha Mrożka i Antosz&Andzia, Jana Berdyszaka, Jerzego Beresia, Zbigniewa Makarewicza, Jana Świdzińskiego, Zbigniewa Dłubaka, Andrzeja Jurczaka, Natalii LL, Jana S. Wojciechowskiego. Obecnie Galeria Sztuki Najnowszej podlega Miejskiemu Ośrodkowi Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim jako galeria autorska Romualda Kutery. Jej program, zbudowany na tradycji poprzednich lat nastawiony jest na prezentację i promowanie sztuki najnowszej o charakterze intermedialnym. Galeria organizuje wystawy indywidualne, zbiorowe artystów polskich i zagranicznych, oraz wystawy problemowe. Program wzbogacony jest o spotkania z artystami i krytykami sztuki. Galeria stara się udostępniać publiczności to, co jest w sztuce najwartościowsze, oryginalne i przekracza granice tradycji sztuki. W programie również przewidziane są wystawy artystów polskich młodego pokolenia. W galerii będą prezentowane postawy artystyczne, które w znaczący sposób wzbogacają o nowe wartości sztukę i tworzą dla niej nową perspektywę.

 

ACTIVE SPACE GSN
To nowa formuła Galerii Sztuki Najnowszej oparta na prezentacji polskiego performance, artystów którzy położyli podwaliny ideowe i formalne tej dziedziny sztuki, począwszy od lat 70. XX wieku. Przestrzeń Active Space GSN jest pierwszą tego typu w Gorzowie Wlkp., która pokazuje cyklicznie sztukę na żywo.