MENU

WYDARZENIA

                      

Lata 1991-1995

Początek lat 90. dla Galerii BWA to, jak dla większości instytucji kultury w tamtym czasie, problemy finansowe. ZWCH „Stilon” przestał pokrywać koszty utrzymania obiektu, a dotacja Ministerstwa Kultury wystarczała na płace i okrojoną działalność merytoryczną. W 1994 BWA przeszło pod zarząd Urzędu Miasta, co w niewielkim stopniu wpłynęło na kondycję finansową instytucji. W latach 1991-95 kontynuowano organizację Biennale Sztuki Sakralnej, Przeglądów Plastyki Gorzowskiej, Plenerów Tkackich i, we współpracy z GTF, Konfrontacji Fotograficznych. W gorzowskim BWA wystawiali wtedy m.in. Gustaw Zemła, Zbigniew Frączkiewicz, Jerzy Duda-Gracz, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Bronisław Chromy, Kiejstut Bereźnicki, Ben Wargin, Władysław Hasior (zdjęcia z tej wystawy prezentowaliśmy we wcześniejszym poście), a ze środowiska gorzowskiego: Zofia Bilińska, Zbigniew Sejwa, Andrzej Moskaluk, Magdalena Ćwiertnia, Gustaw Nawrocki, Romana Kaszczyc, Andrzej Gordon (rok po śmierci w 1993), Zbigniew Olchowik i Wiesław Strebejko.

LATA 1980-1985

1 stycznia 1980 powołano Biuro Wystaw Artystycznych "Art-Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim. Salę wystawową udostępniły Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Stilon" w obiekcie Muzeum Zakładowego przy ul. Pomorskiej 73. Do pomysłu otwarcia BWA władze miasta przekonali Mieczysław Rzeszewski, architekt wnętrz, ówczesny prezes Gorzowskiego Oddziału ZPAP i Edward Korban, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.  Szefem instytucji został Jerzy Gąsiorek, pełniący tę funkcję do 2002. Sala wystawowa, licząca ok. 350 m 2 była jedną z największych tego typu w Polsce, a wnętrza całego Muzeum zaprojektował Mieczysław Rzeszewski. Realizując hasło "sojuszu świata pracy z kulturą i sztuką" - do 1994 koszty utrzymania obiektu pokrywał ZWCh "Stilon", który uczestniczył także w organizacji plenerów tkackich. Działalność programową finansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.

Ogólnopolskie plenery tkackie "Art-Stilon"

W naszym cyklu #40latGalerii wspominamy Ogólnopolskie plenery tkackie "Art-Stilon", część pierwsza - lata 80. Pomysł zrodził się w Muzeum Okręgowym, w którym odbywały się pierwsze spotkania określające formułę plenerów (tam też powstała stała Galeria Tkaniny Unikatowej). Galeria BWA przejęła prowadzenie plenerów od samego początku powstania instytucji, wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i od 1984 r. z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Komisarzem była Romana Szymańska-Plęskowska, od 1985 r. wystawa poplenerowa miała charakter konkursowy. Plenery rozpoczynały się w Gorzowie seminarium i pobieraniem przędzy z magazynów Stilonu. Dnia następnego miała miejsce inauguracja i wernisaż prezentujący prace z poprzedniego roku. Sam plener trwał dwa tygodnie w Lubniewicach w ośrodku Zakładów Włókien Chemicznych. #mosonline #zostańwdomu

BIENNALE SZTUKI SAKRALNEJ

Biennale Sztuki Sakralnej (1984-2004) miało swój początek przed Wielkanocą 1984 r. Historia Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie to nie tylko 11 wielkich wystaw w ciągu 20 lat trwania projektu, ale także historia przemian politycznych i społecznych w Polsce.

LATA 1986-1990

Lata 1986-1990.  To ciekawe i jednocześnie trudne czasy dla Polski, polskiej kultury i instytucji upowszechniających sztukę.  Przemiany polityczne końca lat 80. zburzyły stary porządek. Młoda demokracja stanęła przed wielkim wyzwaniem przeprowadzenia zmian ustrojowych i ekonomicznych. Wybuchła inflacja, zaczęto realizować kontrowersyjny plan Balcerowicza, pojawiła się nadzieja, ale też i niepewność  o przyszłość kraju.  W 2 połowie lat 80. Gorzowskie BWA przyciągało rzesze widzów pokazując prace takich artystów jak  Magdalena Abakanowicz (o czym trochę więcej w innym poście), Edward Dwurnik, Józef Krzysztof Oraczewski, Władysław Ostrowski, Zdzisław Beksiński czy Zbigniew Bajek. Swoje prezentacje mieli też artyści środowiska gorzowskiego i zielonogórskiego - m.in. Juliusz Piechocki, Andrzej Gordon, Magdalena Ćwiertnia, Agata Buchalik-Drzyzga i Anna Szymanek.

PRZEGLĄDY PLASTYKI GORZOWSKIEJ / SALONY JESIENNE

Od 1981 r. Przeglądy Plastyki Gorzowskiej miały miejsce w BWA (wcześniejsze dwie edycje odbywały się w Muzeum Okręgowym). Wystawa o charakterze konkursowym prezentowała dokonania twórców zrzeszonych w gorzowskim oddziale ZPAP. Salony Jesienne organizowano od 1972 r. - najpierw w Zielonej Górze, następnie od 1982 r. naprzemiennie w Zielonej Górze i Gorzowie. Początkowo prace poddawane były selekcji, przyznawano również nagrody i medal "Za dzieło plastyczne roku". Zarówno Salony Jesienne jak i Przeglądy Plastyki Gorzowskiej były miejscem wielu debiutów artystów, którzy nie mogli jeszcze liczyć na indywidualne wystawy w przestrzeniach BWA.

 

100 DZIEŁ PLASTYKI POLSKIEJ

40 lat temu, 5 kwietnia 1980 r. gorzowskie BWA miało swoją inauguracyjną wystawę. "100 dzieł plastyki polskiej" prezentowało prace ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie - m.in. Edwarda Dwurnika, Stefana Gierowskiego, Tadeusza Kantora, Jana Cybisa, Henryka Stażewskiego, Xawerego Dubikowskiego.