MENU

DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

 

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.mosart.pl
Strona internetowa www.mosart.pl została założona: 2004.09.05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.03.12

 

Miejski Ośrodek Sztuki jest instytucją kultury. Zajmujemy się sztuką i filmem. Prowadzimy galerię i kino. Organizujemy wystawy sztuki współczesnej. W budynku przy ulicy Pomorskiej 73 prezentujemy m.in. malarstwo, rzeźby i filmy. Dodatkowo prowadzimy zajęcia edukacyjne – warsztaty, wykłady i spotkania z autorami. 

 

Stan dostępności cyfrowej - status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych;
- w materiałach video brak jest dostępnej audiodeskrypcji i nie posiadają polskich napisów;
- strona internetowa nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące;
- strona nie wykrywa automatycznie błędów podczas korzystania z wyszukiwarki;
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
- graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony;
- formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

 

Jesteśmy w trakcie przygotowania dostępności strony internetowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.04.07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Sztuki.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.04.07.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! Osobą kontaktową związaną z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej jest Bartosz Nowak, nowak@mosart.pl Można również dzwonić na numer telefonu 95 782 25 67

W zgłoszeniu podaj:
- adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
- informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sztuki lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.

- do budynku prowadzi jedno wejście, do którego można dojść od parkingu bez pokonywania żadnych schodów;
- recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia;
- kasa biletowa znajduje się po lewej stronie, w holu głównym;
- dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze - sale wystawiennicze, kino, sala edukacyjna, multimedialna i konferencyjna, toalety, część biur
- do największej sali wystawienniczej znajdującej się poniżej poziomu parteru można się dostać dzięki platformie przyschodowej;
- w budynku nie ma windy;
- na pierwszym piętrze budynku znajdują się biura oraz stała ekspozycja prac Władysława Hasiora;
- zapewniamy alternatywny dostęp do prac Władysława Hasiora w postaci audio deskrypcji zamieszczonej na stronie http://www.mosart.pl/AUDIODESKRYPCJA-GALERII-WŁADYSŁAWA-HASIORA
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza od wejścia;
- przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

ADRES

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 5993173486
Regon 360420915

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

https://www.facebook.com/MOS.Gorzow

https://www.instagram.com/mos_gorzow/