MENU

Edukacja

SZTUKA

Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, przekazywanie wiedzy z zakresu sztuki, szczególnie sztuki współczesnej - to główne cele jakie stawiamy sobie w prowadzonej przez nas edukacji artystycznej. Od ponad 12 lat prowadzimy nasze projekty edukacyjne obejmując działaniami coraz szersze grupy dzieci, młodzieży i dorosłych.