MENU

  • VII Gimnazjalne Spotkania Filmowe
Edukacja

Media bez tajemnic

Warsztaty przygotowują uczniów do świadomego odbioru komunikatów medialnych, kształcą umiejętność selekcji materiałów oraz przybliżają tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Główny nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne (wprawki oraz małe zadania dziennikarskie), które zapoznają z podstawowymi pojęciami i formami medialnymi, rozwijają wyobraźnię, umiejętności wyszukiwania i przekazywania informacji. Uczestnicy pracują w grupach warsztatowych utworzonych zgodnie ze wskazówkami nauczycieli oraz własnymi zainteresowaniami. Elementem każdego z warsztatów jest wizyta w redakcji radia, gazety i telewizji. Na początku cyklu uczniowie wraz z prowadzącymi ustalają tematykę przygotowywanych reportaży (np. moja szkoła, ciekawe miejsca w moim mieście, znane osoby). Podczas uroczystego zakończenia warsztatów dzieci oraz zaproszeni goście uczestniczą w kinowej premierze zrealizowanych materiałów. Każdy z warsztatowiczów otrzymuje dyplom ukończenia zajęć, gazetkę oraz płytę DVD z filmami.

 

Między słowami - warsztat świadomej komunikacji

Rozmowa, spotkanie, wystąpienie, wysłanie maila, umieszczenie postu na stronie to sytuacje społeczne, które wymagają znajomości zasad komunikacji. W rodzinie, szkole, grupie towarzyskiej czy biznesie – sztuka właściwego porozumiewania się jest cenną umiejętnością. Od niej zależą właściwe emocje w relacjach, skuteczność działania oraz wpływ jaki wywieramy na innych. Różnorodność dzisiejszych mediów pociąga za sobą bogactwo znaczeń i informacji, a przez to potrzebę zrozumienia, że nie tylko słowa wyrażają.

Media bez tajemnic 2014/2015

Warsztaty przygotowują uczniów do świadomego odbioru komunikatów medialnych, kształcą umiejętność selekcji materiałów oraz przybliżają tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

TRUDNE TEMATY październik 2014 - czerwiec 2015

 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna zaprasza do udziału w Trudnych Tematach!

 

Zajęcia skierowane do młodzieży obejmują projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów i animatorów, wśród których znajdują się m.in.:

Anna Suska – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.               .

Agnieszka Dobosiewicz – magister psychologii, specjalność: psychologia kliniczna (UAM w Poznaniu), magister pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna (UAM w Poznaniu). Psycholog na oddziale stacjonarnym Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wlkp., psychoterapeuta w poradni psychologicznej przy Hospicjum.

Prezentowane filmy poruszają problemy bliskie młodym ludziom, z którymi stykają się na co dzień, bądź z którymi przyjdzie im się zmierzyć w dorosłym życiu. Spotkania warsztatowe uczą, jak reagować i radzić sobie z trudnymi sytuacjami, uwalniać emocje i rozmawiać o problemach. Uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy, pobudza do refleksji, uwrażliwia na problemy społeczne, kształtuje osobowość i światopogląd.

Odpłatność za zajęcia wynosi 12 zł od osoby. Uczestnictwo w warsztatach może być jednorazowe lub cykliczne.

 

 

 


 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna uzyskała Certyfikat Dyrektora Filmoteki Narodowej na okres: wrzesień 2014 - czerwiec 2015.

 

VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”, pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, Gorzów Wlkp. 2014

Filmowa lekcja 2014/2015

Konwersatoria wzbogacone prezentacjami multimedialnymii fragmentami filmów. Przybliżają zagadnienia związane z m.in.: filmowymi środkami wyrazu, korespondencją tekstów kultury, adaptacją dzieł literackich oraz kinem autorskim. Proponowane tematy wpisują się w podstawę programową wiedzy o kulturze oraz języka polskiego (zwłaszcza dla klas ponadgimnazjalnych). Mogą również stanowić ciekawą lekcję wprowadzającą dzieci i młodzież w świat filmu a także wspomóc merytorycznie nauczycieli w realizowaniu wybranych zagadnień edukacji medialnej.

Warsztat produkcji filmowej

Zajęcia w ciekawy i przystępny sposób ukazują proces produkcji filmu: tworzenie scenariusza, ćwiczenia aktorskie, praca z kamerą, montaż. Pozwalają uczestnikom zasmakować atmosfery pracy na planie filmowym, zapoznają z fachową terminologią oraz uczą przekazywania treści
za pośrednictwem obrazów.

Młodzieżowa Akademia Filmu 2014/2015

Od ery filmu niemego aż po współczesność pojawiały się indywidualności, które zyskiwały miano autora filmowego. Obecnie termin ten jest nadużywany bądź mylony z twórcami filmów kultowych. Często również pojęcie kina autorskiego błędnie utożsamiane jest z kinem artystycznym. Uczestnicy tegorocznej edycji wspólnie spróbują odnaleźć autorów filmowych,

zastanowią się nad wyznacznikami ich stylu, porównają ich rolę w  dawnym i współczesnym kinie, poszukają różnic pomiędzy kinem autorskim, kultowym i mainstreamowym.

EDUKACJA HISTORYCZNA 2014/2015

Lekcja historii poza szkołą? Poszukiwanie wiedzy historycznej w innych źródłach? Sprawdź, jak ważne wydarzenia przekazują twórcy
za pośrednictwem oka kamery.

IV Gimnazjalne Spotkania Filmowe

IV WOJEWÓDZKIE GIMNAZJALNE SPOTKANIA FILMOWE pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty odbyły się pod hasłem: „Tam, gdzie spotykają się pokolenia”.

 

«12»