MENU

Edukacja

Wakacjoimaginacje 2014

14-18.07.2014 Rzeki i źródła

warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat

godz. 10.00 - 14.00

Prowadzący: Dobromira Puczyłowska i Przemysław Szydłowski

Zajęcia w 2 grupach

21 - 25.07.2014 Cztery główne składniki świata

warsztaty dla dzieci w wieku 10-12 lat

godz. 10.00 - 13.00
Prowadzący: Agnieszka Graczew-Czarkowska

Zajęcia w 1 grupie