MENU

Edukacja

SZTUKowanie 5.- Waśko

Fotograficzna przygoda

9.12.2010 r.
Wystawa: Ryszard Waśko – Portret pewnej rodziny w czasie, Galeria Sztuki Najnowszej

Ryszard Waśko przekształca archiwalne zdjęcia w różny sposób tak, że mamy wrażenie oglądania jednej rodziny na fotografiach. Jest to jednak plastyczna manipulacja, którą wspomagają historie wymyślone przez artystę.
Czy fotografia jest zamkniętą opowieścią? Czy można coś dopowiedzieć? Sprawdziliśmy to wspólnie z grupą dzieci ze świetlicy z ul. Strażackiej.

SZTUKowanie 3.- Kwadrat, Korczowski

Pamięć przedmiotu. Sztuka jako pamięć.

4 lutego odbyły się kolejne warsztaty z cyklu SZTUKowanie. Udział w zajęciach wzięły dwie grupy młodzieży: z III Liceum Ogólnokształcącego oraz ze Świetlicy środowiskowej GNIAZDO na Piaskach.
Pod hasłem Sztuka jako pamięć rozpoczęliśmy zwiedzanie dwóch wystaw: „Widzieć więcej” Międzynarodowe Forum Fotografii KWADRAT oraz „Zbyt późno na chwałę” Bogdana Korczowskiego. Fotografia jest formą pamięci, która rejestruje rzeczywistość widzialną. Natomiast malarstwo Korczowskiego jest próbą zapisu pamięci opartej na symbolach i wspólnotowych wyobrażeniach. To rodzaj pamięci społeczeństw.

 

SZTUKowanie 4.- Karska, Went

9 listopada 2010 r. odbyły się warsztaty z cyklu SZTUKowanie pt. "Pamiątka". Uczestnicy zajęć zostali oprowadzeni po wystawie Alicji Karskiej i Aleksandry Went  w Galerii Sztuki Najnowszej. Wiele prac artystek - filmów i fotografii - przypomina odbiorcom miejsca, które kiedyś widzieli. Oglądając zdjęcia pomostów nad jeziorami (Pamiątka) odnosimy wrażenie, że są to nasze wspomnienia z wakacji. Artystki badają mechanizm funkcjonowania naszej pamięci, w którym zdarzenia, emocje, miejsca zapamiętujemy obrazami.