MENU

O nas

                      

O NAS

Miejski Ośrodek Sztuki powstał w 2002 roku (do 31.12.2001r. funkcjonował jako Biuro Wystaw Artystycznych). Od początku istnienia MOS dyrektorem instytucji była Danuta Błaszczak. Od 1. września 2016 r. dyrektorem jest Marta Gendera. W 2015 r. Miejski Ośrodek Sztuki został połączony z Kamienicą Artystyczną Lamus. W wyniku połączenia  zmieniła się struktura organizacyjna instytucji, w której skład obecnie wchodzą:     

 

Dział Kultury Filmowej  (kierownik - Iwona Bartnicka),  Dział Programu i Promocji (kierownik - Zbigniew Sejwa), Dział Wystaw i Edukacji (kierownik - Gustaw Nawrocki) i Dział Administracyjno-Techniczny (kierownik – Małgorzata Rogalewicz). Zbigniew Sejwa i Gustaw Nawrocki pełnią również funkcję kuratorów wystaw w Galerii BWA.  Obok istniejącej już od 36 lat Galerii BWA w strukturze instytucji działają: Galeria Władysława Hasiora, Kino 60 krzeseł, Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron.

Miejski Ośrodek Sztuki prowadzi działalność: wystawienniczą, filmową i edukacyjną. Organizuje wystawy twórców polskich i zagranicznych, zajmuje się upowszechnianiem sztuki współczesnej, kina spoza głównego nurtu, filmu art-housowego, a także promuje twórców niezależnych. Stara się również, poprzez programy edukacyjne, wychowywać dzieci i młodzież na aktywnych uczestników kultury. Zajęcia, warsztaty i wykłady prowadzą osoby, których kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom spotkań, zarówno pod względem artystycznym, merytorycznym, jak i metodycznym.

Miejski Ośrodek Sztuki realizuje, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem, projekty: Ogólnopolski Festiwal Filmów Frapujących, Konkurs wiedzy o filmie „Zmagania z X Muzą”, Gimnazjalne Spotkania Filmowe, „Salon Jesienny” – przegląd twórczości artystów województwa lubuskiego, który gości w Galerii BWA co dwa lata, przeglądy i cykle tematyczne, wydarzenia specjalne z zakresu sztuk wizualnych oraz X Muzy. W roku 2015 działający przy instytucji DKF Megaron obchodził 50-lecie istnienia.


MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW

Ilustracja Miejsce Odkrywania Talentów 

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim uzyskał w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Instytucja została umieszczona na polskiej mapie Miejsc Odkrywania Talentów, znajdującej się na stronie www.roktalentow.men.gov.pl