MENU

Edukacja

LABORATORIUM REJS

LABORATORIUM REJS ponownie w Gorzowie! Chcecie wziąć udział w warsztatach filmowych? Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD KROWA zaprasza!

Między słowami - warsztat świadomej komunikacji 2015/2016

Rozmowa, spotkanie, wystąpienie, wysłanie maila, umieszczenie postu na stronie to sytuacje społeczne, które wymagają znajomości zasad komunikacji. W rodzinie, szkole, grupie towarzyskiej czy biznesie – sztuka właściwego porozumiewania się jest cenną umiejętnością. Od niej zależą właściwe emocje w relacjach, skuteczność działania oraz wpływ jaki wywieramy na innych. Różnorodność dzisiejszych mediów pociąga za sobą bogactwo znaczeń i informacji, a przez to potrzebę zrozumienia, że nie tylko słowa wyrażają. Również symbole, gesty, postawa ciała, mimika czy ubiór są nośnikami określonych komunikatów.

Warsztaty wprowadzają w zagadnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przybliżają podstawy procesu komunikacji, kształtują kompetencje medialne, uczą świadomego poruszania się w społeczeństwie informacyjnym oraz budowania wizerunku w określonych sytuacjach społecznych.

 

Cykl uzyskał Certyfikat Filmoteki Narodowej

Młodzieżowa Akademia Filmu 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 zaprosiliśmy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na cykl:

„W poszukiwaniu autora filmowego” Od ery filmu niemego aż po współczesność pojawiały się indywidualności, które zyskiwały miano autora filmowego. Obecnie termin ten jest nadużywany bądź mylony z twórcami filmów kultowych. Często również pojęcie kina autorskiego błędnie utożsamiane jest z kinem artystycznym. Uczestnicy tegorocznej edycji wspólnie spróbują odnaleźć autorów filmowych, zastanowią się nad wyznacznikami ich stylu, porównają ich rolę w  dawnym i współczesnym kinie, poszukają różnic pomiędzy kinem autorskim, kultowym i mainstreamowym. Poznają fachową terminologię, odszukają charakterystyczne tropy w twórczości wybranych reżyserów oraz wpływy kina autorskiego na obecnych twórców.

 

Cykl uzyskał Certyfikat Filmoteki Narodowej

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

Ze względów organizacyjnych rozstrzygniecie GSF 2016 odbędzie się do dnia 4 listopada br. Grupy biorące udział w Konkursie zostaną poinformowane o dokłanym terminie.

 


 

Gimnazjaliści! Mamy dla Was filmowe wyzwanie. Kręcicie filmy? Lubicie przyrodę? Teraz możecie połączyć obie pasje a przy okazji poszerzyć swoją wiedzę! Zrealizujcie 10 minutowy film, przeslijcie do nas i zgarnijcie nagrody!