MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akademia Filmu 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 zaprosiliśmy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na cykl:

„W poszukiwaniu autora filmowego” Od ery filmu niemego aż po współczesność pojawiały się indywidualności, które zyskiwały miano autora filmowego. Obecnie termin ten jest nadużywany bądź mylony z twórcami filmów kultowych. Często również pojęcie kina autorskiego błędnie utożsamiane jest z kinem artystycznym. Uczestnicy tegorocznej edycji wspólnie spróbują odnaleźć autorów filmowych, zastanowią się nad wyznacznikami ich stylu, porównają ich rolę w  dawnym i współczesnym kinie, poszukają różnic pomiędzy kinem autorskim, kultowym i mainstreamowym. Poznają fachową terminologię, odszukają charakterystyczne tropy w twórczości wybranych reżyserów oraz wpływy kina autorskiego na obecnych twórców.

Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in.:

- film jako osobista wypowiedź twórcy (pojęcie i istota autorskości, wybrani autorzy kina polskiego i światowego),

- jak określić styl autora?

- inspiracje kinem autorskim we współczesnych filmach,

- konteksty kulturowe filmów (kinematografie narodowe – różnice i podobieństwa, wpływ na tematykę i filmowe środki wyrazu)

- czy kino autorskie jest tylko dla koneserów?

- filmy kultowe i kino mainstreamowe – jak trafić w gusta widzów?

Zagadnienia podejmowane na spotkaniach są zgodne z celami i treściami kształcenia (edukacji i wychowania) zawartymi w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w polskich szkołach.
Warsztaty przygotowują młodzież do aktywnego i świadomego obcowania z dziełem filmowym, uczą dyskutowania o filmie oraz rozpatrywania go w kontekście tekstów kultury.

 

Zajęcia prowadziła Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, a także scenariopisarstwa i produkcji filmowo-telewizyjnej WSRTiF, prezes DKF Megaron, członek Rady PF DKF, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Frapujących, koordynatorka Gimnazjalnych Spotkań Filmowych oraz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”. Prowadzi zajęcia z teorii i historii filmu oraz warsztaty medialne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i dyrektorów szkół (współpraca z WOM i Biblioteką Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp.), zajmuje się badaniem form obecności fotografii w świecie diegetycznym filmu.

 

Cykl uzyskał Certyfikat Filmoteki Narodowej


wróć