MENU

Edukacja

GLOBALNA WIOSKA – w rzeczywistości XXI wieku 2013/2014

Rozwój technologii, popularność technik cyfrowych oraz internetu a także dynamika zmian w obrębie mediów powodują po-trzebę nauki poruszania się w społeczeństwie informacyjnym. Kształtowanie kompetencji medialnych charakteryzujących świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu medialnego staje się niezbędne do właściwego zrozumienia złożoności procesu komunikacji, a co za tym idzie również swobodnego funkcjonowania we współczesnej kulturze.


PROPONOWANE TEMATY WARSZTATÓW:
-  rodzaje mediów oraz właściwych im przekazów,
-  zasady świadomego i krytycznego korzystania z informacji,
-  sposoby manipulacji stosowane przez media,
-  mechanizmy reklamy oraz promocji,
-  rodzaje kanałów komunikacyjnych i reguły poprawnej komunikacji,
-  mowa ciała, autoprezentacja i kreacja wizerunku, sposoby walki z tremą,
-  użytkownik w sieci – korzyści i niebezpieczeństwa,
-  podstawy prawa autorskiego.

Zajęcia wzbogacone są o przykłady komunikatów ze świata mass mediów oraz ćwiczenia praktyczne. Podczas spotkań ucze-stnicy podejmują próby formułowania krótkich komunikatów
a także ich właściwej prezentacji na forum oraz przed kamerą.

WARSZTATY PROWADZI Iwona Bartnicka.

Warsztaty skierowane są do uczniów klas IV-VI, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także zorganizowanych grup osób dorosłych. Obejmują spotkania (od jednego do trzech - w zale-żności od ustaleń), których termin zostanie uzgodniony z osobą zgłaszającą.

Poziom zajęć jest każdorazowo dostosowywany do uczestników. Koszt udziału: 5 zł od osoby.

Mikołajki w Miejskim Ośrodku Sztuki

Dziś w Miejskim Ośrodku Sztuki zjawił się Św. Mikołaj. Dzieci obejrzały bajkę pt. Pinokio i otrzymały słodki upominek.

Filmowa Lekcja 2013

Konwersatoria wzbogacone prezentacjami multimedialnymii fragmentami filmów. Przybliżają zagadnienia związane z m.in.: filmowymi środkami wyrazu, korespondencją tekstów kultury, adaptacją dzieł literackich oraz kinem autorskim. Proponowane tematy wpisują się w podstawę programową wiedzy o kulturze oraz języka polskiego (zwłaszcza dla klas ponadgimnazjalnych). Mogą również stanowić ciekawą lekcję wprowadzającą dzieci w świat filmu a także wspomóc merytorycznie nauczycieli w realizowaniu wybranych zagadnień edukacji medialnej.

GLOBALNA WIOSKA – w rzeczywistości XXI wieku 2013/2014

Warsztaty skierowane są do uczniów klas IV-VI, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także zorganizowanych grup osób dorosłych. PROPONOWANE TEMATY WARSZTATÓW:
-  rodzaje mediów oraz właściwych im przekazów,
-  zasady świadomego i krytycznego korzystania z informacji,
-  sposoby manipulacji stosowane przez media,
-  mechanizmy reklamy oraz promocji,
-  rodzaje kanałów komunikacyjnych i reguły poprawnej komunikacji,
-  mowa ciała, autoprezentacja i kreacja wizerunku, sposoby walki z tremą,
 

TRUDNE TEMATY październik 2013 - czerwiec 2014

Zajęcia skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obejmujące projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów, wśród których znajdują się m.in.:

  • Dominika Muniak - absolwentka socjologii pracy socjalnej Wyższej Szkoły Biznesu  w Gorzowie Wlkp., pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Agnieszka Dobosiewicz - magister psychologii, specjalność: psychologia kliniczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, magister pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. Psycholog na oddziale stacjonarnym Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, psychoterapeuta w poradni psychologicznej, która istnieje przy hospicjum.

 

Wyświetlane filmy poruszają problemy, z którymi młodzi ludzie stykają się na co dzień, bądź           z którymi przyjdzie im się zmierzyć wchodząc w dorosłe życie. Spotkania warsztatowe uczą jak regować  i radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy, pobudza do refleksji, kształtuje osobowość i światopogląd młodzieży.

Celem cyklu jest nauka wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzanie świadomości uczuć, uwrażliwianie na współczesne problemy społeczne.

Koszt uczestnictwa wynosi 12 zł od osoby.

Uczestnictwo w warsztatach może być jednorazowe lub cykliczne.

Młodzieżowa Akadema Filmu 2013/2014

Młodzieżowa Akademia Filmu skieriowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku pod hasłem „Wizyta na planie czyli o filmie od kuchni”

 

 Warsztaty zapoznają uczestników z poszczególnymi etapami produkcji filmowej, a także związanymi z nimi zawodami. Młodzież uczy się rozpoznawać filmowe środki wyrazu, określać ich rolę w kształtowaniu znaczeń w filmie oraz oddziaływaniu 
na emocje widza. 

Mała Akademia Podróżnika 2013

Zajęcia zabierają dzieci w podróż, która odkryje przed nimi różnorodność świata. Wraz z bajkowymi przyjaciółmi najmłodsi zawędrują do miejsc im bliskich np. jezioro, las, jak i tych dalszych np. z marzeń. Nauczą się być świadomymi ekopodróżnikami dbającymi o środowisko i chroniącymi przyrodę.

Media bez tajemnic 2013/2014

Warsztaty przybliżają podstawowe pojęcia, formy medialne oraz tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Są okazją do zapoznania się z oprogramowaniem i sprzętem do obróbki audio-video, rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i selekcji materiałów.
Uczestnicy pracują w grupach warsztatowych utworzonych zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, predyspozycjami oraz własnymi zainteresowaniami. 

Edukacja Historyczna 2013/2014

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stanowi  połączenie spotkań z historykiem z projekcjami następujących filmów:

 

- „Historia Cyganki” (reż. G. Kowalski, Polska, 1992), bohaterką filmu jest Papusza (Bronisława Wajs) – cygańska poetka. W Gorzowie Wielkopolskim mieszkała od roku 1954, gdy na dobre zatrzymał się jej romski tabor. W filmie przedstawione są wspomnienia Papuszy, a także Jerzego Ficowskiego (autora książki „Cyganie Polscy”), jej odkrywcy i tłumacza z języka romskiego. W filmie wypowiadają się także syn Władysława Wajsa, lekarka Maria Serafiniuk oraz Zdzisław Morawski i Edward Dębicki;

 

- „Był sobie dzieciak” - akcja filmu rozgrywa się pod koniec II wojny światowej w 1944 roku w Polsce w trakcie powstania warszawskiego krwawo tłumionego przez Niemców. Marek (Rafał Fudalej) to młody poeta, niedoszły maturzysta, który w warunkach wojennych musi dojrzeć i dorosnąć znacznie szybciej, niż gdyby sprawy szły zwykłym trybem. Pod wpływem fascynującej go, przypadkowo poznanej kobiety (Magdalena Cielecka) staje przed wyborami i musi zdefiniować w praktyce pojęcia takie jak lojalność, przynależność narodowa, wierność;

 

- „Opowieści z miasta G.” - uczniowie pierwszej polskiej szkoły w Gorzowie opowiadając o swoim powrocie do ojczyzny ukazują fragment ówczesnej historii miasta. Jest to spojrzenie Polaków, którzy po wojnie osiedlili się w Gorzowie w poszukiwaniu nowego mieszkania i nowego życia;

 

- „Przeżyć Afganistan” - losy pięciorga zawodowych żołnierzy wysłanych na misję do Afganistanu. Dramaturgię wzmaga fakt, że wśród nich jest para narzeczonych. Daleko od domu, w obcej kulturze i odmiennej rzeczywistości, pełnią służbę, która odciska piętno na ich psychice. Mimo, iż dwójka bohaterów brała już udział w podobnej misji (w Czadzie), po raz kolejny jest to dla nich wyzwanie, któremu towarzyszą emocje i lęk przed utratą własnego życia.

 

- „Powstanie zwykłych ludzi”- wzruszający film przedstawiający życie codzienne powstańczej Warszawy. Zaangażowanie i hart ducha tych, którzy nie byli powstańcami, nie nosili mundurów, lecz byli mieszkańcami Warszawy, jednoczyli się i solidaryzowali z walczącymi. Łączył ich wspólny cel - marzenie o wolnej Polsce.

 

Po filmie odbędzie się spotkanie z historykiem. Miejski Ośrodek Sztuki zaprosił do współpracy w ramach edukacji historycznej Roberta Piotrowskiego – gorzowskiego regionalistę, który na swoim koncie ma wiele publikacji i wystaw oraz  Dorotę Dąbrowską – konsultantkę  ds. rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich WOM w Gorzowie Wlkp.

 

Program stanowi dla uczniów znakomitą lekcję historii oraz tworzy możliwość dalszej dyskusji. Dzięki filmom młodzież odkrywa historię, której nie da się uchwycić z podręczników czy opracowań historycznych.

 

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 10 zł od osoby w przypadku filmu „Był sobie dzieciak”,  5 zł od osoby za film „Opowieści z miasta G.” lub "Historia cyganki" oraz 8 zł od osoby w przypadku pozostałych filmów.

 

MISIETUPODOBA IV edycja - VI spotkanie

RUCHOME ILUSTRACJE

7-8.03.2013

Podczas marcowych zajęć wysłuchaliśmy kilku bajek. Potem zamieniliśmy się w ilustratorów książek. Każde dziecko wykonało wybrany fragment bajki i go zobrazowało. Nie były to jednak typowe ilustracje. Po pierwsze dlatego, że powstały, tak jak wszystkie prace w tym roku, z materiałów recyklingowych: gazet, skrawków kolorowego papieru, folii, gałganków. Po drugie dlatego, że były ruchome. Na koniec wszystkie części zostały połączone w jedną książkę artystyczną.

«12»