MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akadema Filmu 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 młodzież wzięła udział w konwersatorich pn.

 

„Wizyta na planie czyli o filmie od kuchni”

 

Film jest zarówno sztuką, jak i jednym z działów przemysłu rozrywkowego. Stanowi wypadkową wizji jednego człowieka i pracy wielu osób – artystów oraz przedstawicieli typowo technicznych profesji. Podczas projekcji filmowej rzadko jednak zastanawiamy się nad tym jaką drogę pokonuje pomysł zanim zaistnieje w postaci audiowizualnej na wielkim ekranie.
Warsztaty zapoznały uczestników z poszczególnymi etapami produkcji filmowej, a także związanymi z nimi zawodami. Młodzież uczyła się rozpoznawać filmowe środki wyrazu, określać ich rolę w kształtowaniu znaczeń w filmie oraz oddziaływaniu na emocje widza. Nabyła kompetencje do świadomego
i krytycznego odczytywania przekazów filmowych.
 
Wśród tematów kolejnych spotkań znalazły się m.in.:
- Scenariusz filmowy – czy dobry pomysł to podstawa sukcesu?
- Reżyser – „aż” władca czy „tylko” koordynator pracy na planie filmowym?
- Obraz w filmie – kto i jak działa, by widz uwierzył w to, co widzi?,
- Efekty specjalne: kreacja wyobraźni a odtwarzanie rzeczywistości,
- Montaż i dźwięk a budowanie nastroju filmu,
- Producent – czyli do kogo tak naprawdę należy ostanie słowo.
 
ZAJĘCIA PROWADZIŁA
Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, a także scenariopisarstwa i produkcji filmowo – telewizyjnej WSRTiF, przygotowująca rozprawę nt. obecności fotografii w świecie diegetycznym filmu.

wróć