MENU

Edukacja

Media bez tajemnic 2013/2014

klasy IV-VI

 

Warsztaty przybliżają podstawowe pojęcia, formy medialne oraz tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Są okazją do zapoznania się z oprogramowaniem i sprzętem do obróbki audio-video, rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i selekcji materiałów.
Uczestnicy pracują w grupach warsztatowych utworzonych zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, predyspozycjami oraz własnymi zainteresowaniami. Elementem każdego z warsztatów jest wizyta w redakcji radia, gazety i telewizji, zgodnie z profilem zajęć.

WARSZTAT RADIOWY:
-  zapoznanie z podstawami zawodu dziennikarza radiowego oraz specyfiką przekazu radiowego,
-  podstawowe gatunki radiowe (informacja, wywiad, reportaż, sonda, relacja reporterska),
-  małe zadania dziennikarskie – nagranie materiału dźwiękowego, montaż i opatrzenie tekstem.

WARSZTAT PRASOWY:
-  przygotowanie uczniów do świadomego odbioru mediów i selekcjonowania informacji (dobre i złe strony mediów),

-  podstawowe formy dziennikarskiej wypowiedzi (informacja, wywiad, recenzja, reportaż) i  elementy artykułu prasowego (tytuł, zdjęcie, podpis),
-  przygotowanie informacji oraz sondy.

WARSZTAT TELEWIZYJNY:
-  zapoznanie z podstawami realizacji telewizyjnej, zasadami działania sprzętu audio-video oraz systemem montażowym,
-  struktura zespołu produkcyjno – realizacyjnego (kolegium redakcyjne, wydawcy, dziennikarze, operatorzy, produkcja, zespół „newsowy”),

-  zapoznanie z różnorodnymi formami telewizyjnymi, elementami estetyki obrazu oraz składowymi ścieżki dźwiękowej,
-  realizacja małych form audiowizualnych.

Podczas uroczystego zakończenia warsztatów dzieci oraz za-proszeni goście uczestniczą w kinowej premierze zreali-zowanych materiałów. Każdy z warsztatowiczów otrzymuje dyplom ukończenia zajęć, gazetkę oraz płytę DVD z filmami.

WARSZTATY PROWADZĄ:


Anna Czaja – nauczyciel polonista, dziennikarz. Przez osiem lat pracowała w gorzowskiej redakcji Gazety Wyborczej, gdzie zajmowała się tematyką społeczną i oświatową. Prowadziła warsztaty dziennikarskie dla studentów filologii polskiej PWSZ
w Gorzowie Wlkp. Autorka artykułów o poezji Zdzisława Morawskiego  i Ireneusza K. Szmidta.

Agnieszka Kopaczyńska – Moskaluk – z wykształcenia polonistka, z wyboru i pasji – dziennikarka. Poetka, literatka, specjalistka do spraw wizerunku i komunikacji wewnętrznej, wolontariuszka Fundacji Mam Marzenie, współorganizatorka warsztatów kulturalno-kulinarnych, pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana „FurmanKa”. Poza wieloma reportażami radiowymi i prasowymi, za które otrzymywała wyróżnienia i nagrody, ma na koncie trzy książki poetyckie: „Ze słońcem w kieszeni” (1992), „Codziennie” (1997) i „Kochany” (2009).

 

Romuald Liszka – absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, autor zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz do filmu Wiesława Saniewskiego "Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie", dyrektor TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp.
 

Marek Dziedzic – montażysta, specjalista obróbki dźwięku i obrazu w TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp. Współpracował przy postprodukcji filmów: „Wspomnienia z miasta L.”, „Opowieści z miasta G.”, „Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie” W. Saniewskiego, „Dzwon Pokoju”, realizował spoty reklamowe dla TVN.

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby (szkoły publiczne z Gorzowa Wlkp.). Dla pozostałych szkół koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia trwają od października br. do maja 2014r.

 


wróć