MENU

Edukacja

GLOBALNA WIOSKA – w rzeczywistości XXI wieku 2013/2014

Rozwój technologii, popularność technik cyfrowych oraz internetu a także dynamika zmian w obrębie mediów powodują po-trzebę nauki poruszania się w społeczeństwie informacyjnym. Kształtowanie kompetencji medialnych charakteryzujących świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu medialnego staje się niezbędne do właściwego zrozumienia złożoności procesu komunikacji, a co za tym idzie również swobodnego funkcjonowania we współczesnej kulturze.


PROPONOWANE TEMATY WARSZTATÓW:
-  rodzaje mediów oraz właściwych im przekazów,
-  zasady świadomego i krytycznego korzystania z informacji,
-  sposoby manipulacji stosowane przez media,
-  mechanizmy reklamy oraz promocji,
-  rodzaje kanałów komunikacyjnych i reguły poprawnej komunikacji,
-  mowa ciała, autoprezentacja i kreacja wizerunku, sposoby walki z tremą,
-  użytkownik w sieci – korzyści i niebezpieczeństwa,
-  podstawy prawa autorskiego.

Zajęcia wzbogacone są o przykłady komunikatów ze świata mass mediów oraz ćwiczenia praktyczne. Podczas spotkań ucze-stnicy podejmują próby formułowania krótkich komunikatów
a także ich właściwej prezentacji na forum oraz przed kamerą.

WARSZTATY PROWADZI Iwona Bartnicka.

Warsztaty skierowane są do uczniów klas IV-VI, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także zorganizowanych grup osób dorosłych. Obejmują spotkania (od jednego do trzech - w zale-żności od ustaleń), których termin zostanie uzgodniony z osobą zgłaszającą.

Poziom zajęć jest każdorazowo dostosowywany do uczestników. Koszt udziału: 5 zł od osoby.


wróć