MENU

Edukacja

Między słowami - warsztat świadomej komunikacji 2015/2016

Rozmowa, spotkanie, wystąpienie, wysłanie maila, umieszczenie postu na stronie to sytuacje społeczne, które wymagają znajomości zasad komunikacji. W rodzinie, szkole, grupie towarzyskiej czy biznesie – sztuka właściwego porozumiewania się jest cenną umiejętnością. Od niej zależą właściwe emocje w relacjach, skuteczność działania oraz wpływ jaki wywieramy na innych. Różnorodność dzisiejszych mediów pociąga za sobą bogactwo znaczeń i informacji, a przez to potrzebę zrozumienia, że nie tylko słowa wyrażają. Również symbole, gesty, postawa ciała, mimika czy ubiór są nośnikami określonych komunikatów.

Warsztaty wprowadzają w zagadnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przybliżają podstawy procesu komunikacji, kształtują kompetencje medialne, uczą świadomego poruszania się w społeczeństwie informacyjnym oraz budowania wizerunku w określonych sytuacjach społecznych.

Warsztaty obejmują następujące zagadnienia:

- mowa ciała, autoprezentacja i kreacja wizerunku, sposoby walki z tremą – czyli jak dobrze wypaść podczas wystąpień publicznych,

- warsztat prelegenta - zasady skutecznej i atrakcyjnej komunikacji,

- konstruktywne słuchanie,

- jak właściwie dyskutować i argumentować,

- podstawowe błędy z rozmów kwalifikacyjnych,

- rodzaje mediów, komunikatów, przebieg procesu komunikacji,

- reklama, promocja i manipulacja w mediach - świadome korzystanie z informacji,

- media społecznościowe – jak przeżyć w globalnej wiosce?,

- użytkownik w sieci: korzyści i niebezpieczeństwa (m.in.: podstawy prawa autorskiego, ochrona wizerunku, creative commons, treści z wolnych domen).

 

Podczas spotkań uczestnicy podejmują próby krótkich komunikatów a także ich właściwej prezentacji na forum oraz przed kamerą. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę przykładów ze świata mass mediów, ćwiczenia praktyczne oraz gry psycho-edukacyjne.

Warsztaty prowadzi Iwona Bartnicka (na życzenie uczestników istnieje możliwość ustalenia dodatkowych zajęć z zaproszonymi gośćmi poświęconych dykcji i emisji głosu, improwizacji kontaktowej czy technikom aktorskim).

Spotkania skierowane są do uczniów klas IV-VI, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także zorganizowanych grup dorosłych.

 

Cykl uzyskał Certyfikat Filmoteki Narodowej


wróć