MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akademia Filmu 2014/2015

 

 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna zaprasza do udziału w zajęciach Młodzieżowej Akademii Filmu!

 

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

na cykl:

 

„W poszukiwaniu autora filmowego”

 

Od ery filmu niemego aż po współczesność pojawiały się indywidualności, które zyskiwały miano autora filmowego. Obecnie termin ten jest nadużywany bądź mylony z twórcami filmów kultowych. Często również pojęcie kina autorskiego błędnie utożsamiane jest z kinem artystycznym. Uczestnicy tegorocznej edycji wspólnie spróbują odnaleźć autorów filmowych,

zastanowią się nad wyznacznikami ich stylu, porównają ich rolę w  dawnym i współczesnym kinie, poszukają różnic pomiędzy kinem autorskim, kultowym i mainstreamowym. Poznają fachową terminologię, odszukają charakterystyczne tropy w twórczości wybranych reżyserów oraz wpływy kina autorskiego na obecnych twórców.

 

Wśród podejmowanych tematów znajdą się m.in.:

- film jako osobista wypowiedź twórcy (pojęcie i istota autorskości, wybrani autorzy kina polskiego i światowego),

- jak określić styl autora?

- inspiracje kinem autorskim we współczesnych filmach,

- konteksty kulturowe filmów (kinematografie narodowe – różnice i podobieństwa,

wpływ na tematykę i filmowe środki wyrazu)

- czy kino autorskie jest tylko dla koneserów?

- filmy kultowe i kino mainstreamowe – jak trafić w gusta widzów?

 

Zagadnienia podejmowane na spotkaniach są zgodne z celami i treściami kształcenia (edukacji i wychowania) zawartymi w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w polskich szkołach.
Warsztaty przygotowują młodzież do aktywnego i świadomego obcowania z dziełem filmowym, uczą dyskutowania o filmie
oraz rozpatrywania go w kontekście tekstów kultury.

 

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego,
a także scenariopisarstwa i produkcji filmowo-telewizyjnej WSRTiF, prezes DKF Megaron, członek Rady PF DKF, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Frapujących, koordynatorka Gimnazjalnych Spotkań Filmowych oraz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Filmie „Zmagania

z X Muzą”. Prowadzi zajęcia z teorii i historii filmu oraz warsztaty medialne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i dyrektorów szkół (współpraca z WOM i Biblioteką Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp.), zajmuje się badaniem form obecności fotografii w świecie diegetycznym filmu.

 

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby (szkoły publiczne z Gorzowa Wlkp.).

Dla pozostałych szkół koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zajęcia trwają od października br. do maja 2015 r.

 

 

 


 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna uzyskała Certyfikat Dyrektora Filmoteki Narodowej na okres: wrzesień 2014 - czerwiec 2015.

 

 


wróć