MENU

Edukacja

Edukacja historyczna

Lekcja historii poza szkołą? Poszukiwanie wiedzy historycznej w innych źródłach? Sprawdź, jak ważne wydarzenia przekazują twórcy za pośrednictwem oka kamery. Projekt łączący projekcje ze spotkaniami z historykiem to okazja do zorganizowania ciekawego spotkania z historią poza murami szkoły oraz możliwość dalszej dyskusji i odkrycia tego, czego nie uchwyciły tradycyjne podręczniki czy opracowania historyczne.
Przykładowe filmy:
„Opowieści z miasta G.” – spojrzenie Polaków, którzy po wojnie osiedlili się w Gorzowie w poszukiwaniu nowego mieszkania i nowego życia. Bohaterami są uczniowie pierwszej polskiej szkoły w Gorzowie, którzy opowiadając o swoim powrocie do ojczyzny ukazują fragment ówczesnej historii miasta,
„Historia cyganki” – bohaterką filmu jest cygańska poetka Papusza, która przez 30 lat mieszkała w Gorzowie Wlkp. W filmie przedstawione są wspomnienia Papuszy, a także Jerzego Ficowskiego – jej odkrywcy i tłumacza z języka romskiego. Wypowiadają się również syn Władysława Wajsa, lekarka Maria Serafiniuk oraz Zdzisław Morawski i Edward Dębicki.

Filmowa lekcja 2014/2015

Konwersatoria wzbogacone prezentacjami multimedialnymii fragmentami filmów. Przybliżają zagadnienia związane z m.in.: filmowymi środkami wyrazu, korespondencją tekstów kultury, adaptacją dzieł literackich oraz kinem autorskim. Proponowane tematy wpisują się w podstawę programową wiedzy o kulturze oraz języka polskiego (zwłaszcza dla klas ponadgimnazjalnych). Mogą również stanowić ciekawą lekcję wprowadzającą dzieci i młodzież w świat filmu a także wspomóc merytorycznie nauczycieli w realizowaniu wybranych zagadnień edukacji medialnej.

Warsztat produkcji filmowej

Zajęcia w ciekawy i przystępny sposób ukazują proces produkcji filmu: tworzenie scenariusza, ćwiczenia aktorskie, praca z kamerą, montaż. Pozwalają uczestnikom zasmakować atmosfery pracy na planie filmowym, zapoznają z fachową terminologią oraz uczą przekazywania treści
za pośrednictwem obrazów.

Młodzieżowa Akademia Filmu 2014/2015

Od ery filmu niemego aż po współczesność pojawiały się indywidualności, które zyskiwały miano autora filmowego. Obecnie termin ten jest nadużywany bądź mylony z twórcami filmów kultowych. Często również pojęcie kina autorskiego błędnie utożsamiane jest z kinem artystycznym. Uczestnicy tegorocznej edycji wspólnie spróbują odnaleźć autorów filmowych,

zastanowią się nad wyznacznikami ich stylu, porównają ich rolę w  dawnym i współczesnym kinie, poszukają różnic pomiędzy kinem autorskim, kultowym i mainstreamowym.

EDUKACJA HISTORYCZNA 2014/2015

Lekcja historii poza szkołą? Poszukiwanie wiedzy historycznej w innych źródłach? Sprawdź, jak ważne wydarzenia przekazują twórcy
za pośrednictwem oka kamery.

Media bez tajemnic

Warsztaty przygotowują uczniów do świadomego odbioru komunikatów medialnych, kształcą umiejętność selekcji materiałów oraz przybliżają tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Główny nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne (wprawki oraz małe zadania dziennikarskie), które zapoznają z podstawowymi pojęciami i formami medialnymi, rozwijają wyobraźnię, umiejętności wyszukiwania i przekazywania informacji. Uczestnicy pracują w grupach warsztatowych utworzonych zgodnie ze wskazówkami nauczycieli oraz własnymi zainteresowaniami. Elementem każdego z warsztatów jest wizyta w redakcji radia, gazety i telewizji. Na początku cyklu uczniowie wraz z prowadzącymi ustalają tematykę przygotowywanych reportaży (np. moja szkoła, ciekawe miejsca w moim mieście, znane osoby). Podczas uroczystego zakończenia warsztatów dzieci oraz zaproszeni goście uczestniczą w kinowej premierze zrealizowanych materiałów. Każdy z warsztatowiczów otrzymuje dyplom ukończenia zajęć, gazetkę oraz płytę DVD z filmami.

 

Między słowami - warsztat świadomej komunikacji

Rozmowa, spotkanie, wystąpienie, wysłanie maila, umieszczenie postu na stronie to sytuacje społeczne, które wymagają znajomości zasad komunikacji. W rodzinie, szkole, grupie towarzyskiej czy biznesie – sztuka właściwego porozumiewania się jest cenną umiejętnością. Od niej zależą właściwe emocje w relacjach, skuteczność działania oraz wpływ jaki wywieramy na innych. Różnorodność dzisiejszych mediów pociąga za sobą bogactwo znaczeń i informacji, a przez to potrzebę zrozumienia, że nie tylko słowa wyrażają.

Media bez tajemnic 2014/2015

Warsztaty przygotowują uczniów do świadomego odbioru komunikatów medialnych, kształcą umiejętność selekcji materiałów oraz przybliżają tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

TRUDNE TEMATY październik 2014 - czerwiec 2015

 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna zaprasza do udziału w Trudnych Tematach!

 

Zajęcia skierowane do młodzieży obejmują projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów i animatorów, wśród których znajdują się m.in.:

Anna Suska – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.               .

Agnieszka Dobosiewicz – magister psychologii, specjalność: psychologia kliniczna (UAM w Poznaniu), magister pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna (UAM w Poznaniu). Psycholog na oddziale stacjonarnym Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wlkp., psychoterapeuta w poradni psychologicznej przy Hospicjum.

Prezentowane filmy poruszają problemy bliskie młodym ludziom, z którymi stykają się na co dzień, bądź z którymi przyjdzie im się zmierzyć w dorosłym życiu. Spotkania warsztatowe uczą, jak reagować i radzić sobie z trudnymi sytuacjami, uwalniać emocje i rozmawiać o problemach. Uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy, pobudza do refleksji, uwrażliwia na problemy społeczne, kształtuje osobowość i światopogląd.

Odpłatność za zajęcia wynosi 12 zł od osoby. Uczestnictwo w warsztatach może być jednorazowe lub cykliczne.

 

 

 


 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna uzyskała Certyfikat Dyrektora Filmoteki Narodowej na okres: wrzesień 2014 - czerwiec 2015.

 

VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”, pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, Gorzów Wlkp. 2014

«12»