MENU

Edukacja

VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

Ważna informacja: W związku z odbywającymi się w dniach 23 - 25 kwietnia br. egzaminami gimnazialnymi w Regulaminie wprowadza się zmianę dotyczącą terminu etapu II konkursu, który odbędzie się dnia 9 maja 2014 r.

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
ogłasza

VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”
pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gorzów Wlkp. 2014

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa lubuskiego.

 

2. Szkoła zgłasza do pięciu uczniów w wyznaczonym przez organizatora terminie. Karty zgłoszeń należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: „ZMAGANIA Z X MUZĄ”.

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przebiegiem konkursu:
Iwona Bartnicka, tel. (095) 733 25 56, e-mail: film@mosart.pl

 

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

ETAP I

 

Szkoły przeprowadzają ten etap we własnej siedzibie w terminie 24 marca – 4 kwietnia 2014 r. Forma sprawdzania wiedzy zależy od osoby upoważnionej przez dyrektora do przeprowadzenia etapu szkolnego. Na jego podstawie wyłonionych zostanie do pięciu uczniów, którzy przejdą do etapu II. Nazwiska uczniów należy dostarczyć do siedziby Organizatora na karcie zgłoszenia do dnia 11 kwietnia 2014 r. (liczy się data wpływu do Organizatora).

 

 

ETAP II

 

Polega na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Organizatorów (ustalona data: 9 maja 2014 r.). Testy ocenia Jury, które na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje uczniów do etapu III. Do trzeciego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskają minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

 

ETAP III

 

Etap odbędzie się dnia 23 maja 2014 r. i składać się będzie z dwóch rund:

 

RUNDA I

 

Składa się z trzech części:

- w części pierwszej uczniowie przy użyciu kostki losują jedną z konkursowych kategorii.

Z kategorii losują następnie jedno pytanie,

- w części drugiej każdy z uczniów (także za pomocą kostki) losuje kategorię dla kolejnego uczestnika,

- trzecia część: kategorię oraz pytania losują kolejno członkowie Jury. Na każde z wylosowanych pytań odpowiadają wszyscy uczestnicy konkursu pisząc odpowiedzi na przygotowanych kartkach.  

 

KATEGORIE PYTAŃ:

 

1) historia filmu,

2) podstawowe terminy i pojęcia z zakresu filmu,

3) ludzie kina (bez aktorów),

4) znani aktorzy i ich role,

5) najbardziej znane filmy i reżyserzy polscy, 

6) nagrody i festiwale filmowe.

 

W rundzie I każdy uczestnik może jednorazowo dokonać zmiany wylosowanej kategorii i zaryzykować odpowiedź na przygotowane: ”Pytanie niespodziankę”.

 

RUNDA II

 

Uczestnicy rozpoznają ten sam zestaw fragmentów filmowych oraz postaci z kina polskiego i światowego. Odpowiedzi zapisują na przygotowanych kartkach, które przekazują Jury. 

 

 

do pobrania: regulamin wraz z kartą zgłoszenia

 

 

 

 

       

 


wróć