MENU

Edukacja

Filmowa lekcja 2014/2015

 

 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna zaprasza do udziału w tegorocznych zajęciach!

 

Spotkania pozwalają na samodzielne ustalenie tematyki zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem pedagogów oraz zainteresowaniami uczestników. Przybliżają zagadnienia związane z m.in.: początkami sztuki filmowej, filmowymi środkami wyrazu, korespondencją tekstów kultury
czy adaptacją dzieł literackich. Uczestnicy poznają terminologię oraz historię filmu, nabywają kompetencje do pełniejszego odczytywania sztuki filmowej, uczą się podstaw analizy i krytyki filmowej. Proponowane tematy wpisują się w podstawę programową wiedzy o kulturze oraz języka polskiego. Mogą stanowić ciekawą lekcję wprowadzającą dzieci i młodzież w świat filmu

lub wspomóc merytorycznie nauczycieli w realizowaniu wybranych zagadnień edukacji medialnej.

 

Przykładowa tematyka spotkań:

- „odczytywanie” filmu - podstawy analizy i krytyki filmowej,

- twórczość wybranych reżyserów kina polskiego i światowego,

- ważne momenty w historii kinematografii,

- jak mówić i dyskutować o filmach,

- Wajdy i Munka opowieść o wojnie – dwa kierunki polskiej szkoły filmowej,

- Shakespeare na ekranie – czy pod drodze filmowi z literaturą?,

- niełatwa sztuka adaptacji,

- początki kina a film obecnie,

-  wybrane prądy filmowe,

- jak pracować z filmem, by wzbogacić lekcje w szkole lub bibliotece,

- warsztat scenarzysty.

 

 

Dla najmłodszych (klasy I-III) proponujemy udział w warsztatach pn. Fantastyczny wehikuł pana Kinemo”:

 

Skąd się wzięło kino? Jak sprawić by postaci ożyły na ekranie? Jak wykreować dźwięki? Co to jest Oscar albo Złota Palma? Do czego służy storyboard? Odpowiedzi na te pytania zna pan Kinemo, który z chęcią podzieli się swoją wiedzą z najmłodszymi. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe terminy z zakresu sztuki filmowej oraz wykonają proste ćwiczenia dla zobrazowania składowych filmu: obrazu, dźwięku i ruchu.

 

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka.

 

 

Spotkania skierowane są do grup zorganizowanych – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uczestnictwo w nich może być jednorazowe lub cykliczne. Terminy, ilość spotkań oraz zakres materiału jest ustalany z osobą zgłaszającą.

Czas trwania spotkania od 1h do 1,5 h.

Koszt udziału: 8 zł od osoby.

 


 


 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna uzyskała Certyfikat Dyrektora Filmoteki Narodowej na okres: wrzesień 2014 - czerwiec 2015.

 


wróć