MENU

Edukacja

SZTUKA

Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, przekazywanie wiedzy z zakresu sztuki, szczególnie sztuki współczesnej - to główne cele jakie stawiamy sobie w prowadzonej przez nas edukacji artystycznej. Od ponad 12 lat prowadzimy nasze projekty edukacyjne obejmując działaniami coraz szersze grupy dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez ten czas nawiązaliśmy współpracę z wieloma partnerami z obszaru oświaty i stowarzyszeniami. Uzyskaliśmy patronaty m.in.: Lubuskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Nasze działania edukacyjne cechuje nowatorskie podejście do kształcenia, podmiotowe traktowanie uczestników oraz nieustanne poszukiwanie nowych form.

W 2016 r. projekt cyklu warsztatów kreatywnych pn. „Ślady w procesie” Agnieszki Kowalskiej – Kucharczyk (specjalisty ds. edukacji artystycznej Miejskiego Ośrodka Sztuki) znalazł się wśród 4 najlepszych projektów z woj. lubuskiego, wybranych spośród 22. Projekt wygrał w konkursie grantowym w programie Kultura Tędy realizowanym przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze - operatora w woj. lubuskim programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w sztuce!


wróć