MENU

WYDARZENIA

LATA 1986-1990

Lata 1986-1990. To ciekawe i jednocześnie trudne czasy dla Polski, polskiej kultury i instytucji upowszechniających sztukę. Przemiany polityczne końca lat 80. zburzyły stary porządek. Młoda demokracja stanęła przed wielkim wyzwaniem przeprowadzenia zmian ustrojowych i ekonomicznych. Wybuchła inflacja, zaczęto realizować kontrowersyjny plan Balcerowicza, pojawiła się nadzieja, ale też i niepewność  o przyszłość kraju.  W 2 połowie lat 80. Gorzowskie BWA przyciągało rzesze widzów pokazując prace takich artystów jak  Magdalena Abakanowicz (o czym trochę więcej w innym poście), Edward Dwurnik, Józef Krzysztof Oraczewski, Władysław Ostrowski, Zdzisław Beksiński czy Zbigniew Bajek. Swoje prezentacje mieli też artyści środowiska gorzowskiego i zielonogórskiego - m.in. Juliusz Piechocki, Andrzej Gordon, Magdalena Ćwiertnia, Agata Buchalik-Drzyzga i Anna Szymanek.


1986 r., Rzeźba Władysława Ostrowskiego

1986 r., Rzeźba Władysława Ostrowskiego

1987 r., Malarstwo Zdzisława Beksińskiego

1988 r., Malarstwo i rysunek Krzysztofa Oraczewskiego

1988 r., Ceramika Anny Szymanek

1989 r., Malarstwo i grafika Marka Żuławskiego

1990 r., Malarstwo i performance Zbigniewa Bajka

1986 r., Rzeźba Władysława Ostrowskiego

1987 r., Malarstwo Zdzisława Beksińskiego

1987 r., Scenografia Ewy i Wiesława Strebejko

1988 r., Malarstwo i rysunek Krzysztofa Oraczewskiego

1988 r., Ceramika Anny Szymanek

1990 r., Malarstwo i performance Zbigniewa Bajka

1990 r., Malarstwo i performance Zbigniewa Bajka

1986 r., Rzeźba Władysława Ostrowskiego

1987 r., Malarstwo Zdzisława Beksińskiego

1987 r., Scenografia Ewy i Wiesława Strebejko

1988 r., Malarstwo i rysunek Krzysztofa Oraczewskiego

1989 r., Malarstwo Edwarda Dwurnika

1990 r., Malarstwo i performance Zbigniewa Bajka

wróć