MENU

WYDARZENIA

PRZEGLĄDY PLASTYKI GORZOWSKIEJ / SALONY JESIENNE

Od 1981 r. Przeglądy Plastyki Gorzowskiej miały miejsce w BWA (wcześniejsze dwie edycje odbywały się w Muzeum Okręgowym). Wystawa o charakterze konkursowym prezentowała dokonania twórców zrzeszonych w gorzowskim oddziale ZPAP. Salony Jesienne organizowano od 1972 r. - najpierw w Zielonej Górze, następnie od 1982 r. naprzemiennie w Zielonej Górze i Gorzowie. Początkowo prace poddawane były selekcji, przyznawano również nagrody i medal "Za dzieło plastyczne roku". Zarówno Salony Jesienne jak i Przeglądy Plastyki Gorzowskiej były miejscem wielu debiutów artystów, którzy nie mogli jeszcze liczyć na indywidualne wystawy w przestrzeniach BWA.

Przeglądy Plastyki Gorzowskiej miały swoje lepsze i gorsze lata, kilka edycji nie odbyło się m.in. ze względu na małe zainteresowanie artystów (z prawie 30 artystów zrzeszonych w gorzowskim ZPAP udział brało zazwyczaj kilkunastu).  Podobnie było z Salonami Jesiennymi, krążyła nawet anegdota, że organizatorzy siłą zabierali artystom prace z pracowni na przegląd.  Kiedy jednak w 1988 i 1990 r. przeglądy odwołano, wzbudziło to liczne protesty środowiska i imprezę wznowiono w 1991 z dużym sukcesem.  Od 1993 r. na Przeglądach Plastyki Gorzowskiej przyznawano statuetkę (wykonaną przez Andrzeja Moskaluka), nie obywało się jednak bez kontrowersji - w 1992 r. powołano konkurencyjne jury, w 1993 r. zdjęto prace Bolesława Kowalskiego co wzbudziło oburzenie środowiska.  Przeglądy Plastyki Gorzowskiej miały swoją ostatnią edycję w 1995 r. - nie przyznano wtedy pierwszej nagrody, według jury żadna praca nie wyróżniała się wystarczająco. Od 1996 r. powrócono do wspólnego organizowania Salonów Jesiennych w Zielonej Górze i Gorzowie.  


1981 r. - wernisaż III Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

1981 r. - wernisaż III Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

1981 r. - wernisaż III Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

1991 r., Przegląd Plastyki Gorzowskiej

1996, Salon Jesienny

2000 r., Salon Jesienny

2004 r., Salon Jesienny

2004 r., Salon Jesienny

2006 r., Salon Jesienny

1981 r. - wernisaż III Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

1981 r. - wernisaż III Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

1982 r. - wernisaż IV Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

1991 r., Przegląd Plastyki Gorzowskiej

1996, Salon Jesienny

2002 r., Salon Jesienny

2004 r., Salon Jesienny

2006 r., Salon Jesienny

1981 r. - wernisaż III Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

1981 r. - wernisaż III Dorocznego Przeglądu Plastyki Gorzowskiej

XI Salon Jesienny

1991 r., Przegląd Plastyki Gorzowskiej

1996, Salon Jesienny

2002 r., Salon Jesienny

2004 r., Salon Jesienny

2006 r., Salon Jesienny

wróć