MENU

Edukacja

I Gimnazjalne Spotkania Filmowe

I Gimnazjalne Spotkania Filmowe odbyły się 22 kwietnia 2010 r. o godz. 13.00 w Kinie „60 krzeseł” w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp.
Inauguracyjne spotkanie poświęciliśmy problematyce cyberprzemocy.

Film odgrywa coraz większe znaczenie w procesie rozwoju i pogłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie. Staje się również atrakcyjnym narzędziem edukacyjnym, ułatwiającym proces uczenia się i wychowania. Naszym celem jest wskazanie za pomocą filmu młodym ludziom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu. Na przykładzie podjętych działań w naszej szkole zauważyliśmy, że uczniowie chętnie angażują się w proces tworzenia filmów, wzbogacając jednocześnie swoją wiedzę. Nasze doświadczenia wskazują, że nawet w warunkach szkolnych, posiadając ograniczone możliwości techniczne można realizować filmy, które później służą jako atrakcyjne narzędzia edukacyjne, dając ich autorom wiele satysfakcji.

Program I Gimnazjalnych Spotkań Filmowych:
Projekcja filmów, których autorami są uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wlkp.,
Przybliżenie problemu cyberprzemocy przez policjanta KMP w Gorzowie Wlkp.,
Omówienie roli filmu edukacyjnego przez panią Iwonę Bartnicką – filmoznawcę i teoretyka mediów,
Podsumowanie I Gimnazjalnych Spotkań Filmowych i zaproszenie do współpracy w przyszłych edycjach Gimnazjalnych Spotkań Filmowych

Opiekun koła filmowego w Gimnazjum nr 3
Małgorzata Miszczak

wróć