MENU

Edukacja

TRUDNE TEMATY wrzesień - listopad 2010

Koncepcja projektu powstała kilka lat temu. Jego wartość zarówno merytoryczną jak i praktyczną docenia kadra pedagogiczna oraz rodzice. Program cieszy się przede wszystkim zainteresowaniem młodzieży, która analizując przeżycia bohaterów filmowych chętniej mówi o własnych problemach i odnosi się do osobistych przeżyć.

Zdajemy sobie sprawę, że młodzi ludzie w wieku dorastania szczególnie narażeni są na zagrożenia występujące we współczesnym świecie (np. uzależnienia, nietolerancję, agresję, przynależność do różnego rodzaju grup przestępczych, sekt). Ze względu na brak doświadczenia nie potrafią oni radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w rodzinie, alkoholizm, molestowanie seksualne), nie potrafią o nich rozmawiać, często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc.

Cykl trzech spotkań kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z różnych środowisk i o różnym statusie społecznym. Połączenie projekcji filmu z warsztatem psychologiczno – edukacyjnym stanowi ciekawą i wartościową formę zajęć. Pokazy filmowe dają młodzieży możliwość obcowania z filmem niekomercyjnym. Podczas oglądania istotną rolę odgrywa aspekt poznawczo – wychowawczy (studiowanie zachowań bohaterów, identyfikowanie ich stanów emocjonalnych itp.). Wskazujemy, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.

Do współpracy zaprosiliśmy:

Małgorzatę Kruszewską – absolwentkę psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownika Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.

Dorotę Maciejewską – kierownika Pracowni Psychoedukacyjnej i Wychowania, konsultanta ds. pomocy pedagogicznej i psychologicznej WOM w Gorzowie Wlkp., terapeutę psychodynamicznego, trenera PTP Umiejętności Społecznych.

 

Annę Cierpicką – absolwentkę pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
 

 

Grażynę Franczuk – absolwentkę Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej, Studium Socjoterapii, Odysei Umysłu, rozwoju Twórczości Dzieci i Młodzieży, pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
 


Udział w spotkaniach dla 120 uczniów ze szkół prowadzonych przez miasto był bezpłatny. Ich koszt został pokryty ze środków Urzędu Miasta. Koszt uczestnictwa dla pozostałych zgłoszonych klas wyniósł 8 zł od osoby.
 

Zajęcia w 2010 roku trwały od września do listopada.

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 


wróć