MENU

Edukacja

Media bez tajemnic 2010/2011

Klasy IV - VI
 

„MEDIA BEZ TAJEMNIC ” – warsztaty


Różnorodność oraz ciągły rozwój mediów jest źródłem zarówno korzyści jak i niebezpieczeństw. Obcowanie ze środkami masowego przekazu wymaga od młodych ludzi odpowiedniego przygotowania, w tym nabycia określonych kompetencji.

Warsztaty przybliżają uczestnikom podstawowe pojęcia oraz proste formy medialne. Pozwolą zgłębić tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Są okazją do pracy na profesjonalnym sprzęcie komputerowym w nowo powstałej pracowni obróbki audio-video, rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i selekcji materiałów. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, predyspozycjami oraz własnymi zainteresowaniami. Elementem każdego z warsztatów będzie wizyta w redakcji radia, gazety i telewizji, zgodnie z profilem zajęć.

Warsztat radiowy:
- zapoznanie z podstawami zawodu dziennikarza radiowego oraz specyfiką przekazu radiowego,
- podstawowe gatunki radiowe (informacja, wywiad, reportaż, sonda, relacja reporterska),
- małe zadania dziennikarskie – nagranie materiału dźwiękowego, montaż i opatrzenie tekstem.

Warsztat prasowy:
- przygotowanie do świadomego odbioru mediów (dobre i złe strony mediów) i selekcjonowania informacji,
- zapoznanie z podstawowymi formami dziennikarskiej wypowiedzi (informacja, wywiad, recenzja, reportaż) i elementami artykułu prasowego (tytuł, lead, zdjęcie, podpis),
- przygotowywanie informacji, sondy oraz słowniczka gwary uczniowskiej do gazetki warsztatowej.

Warsztat telewizyjny:
- podstawy organizacji produkcji telewizyjnej (zespół realizacyjny, kolegium redakcyjne, zespół „newsowy”),
- zapoznanie z różnorodnymi formami telewizyjnymi (reportaż, wywiad, stand-up),
- elementy kompozycji kadru oraz składowe ścieżki dźwiękowej,
- przygotowanie reportażu telewizyjnego na zadany temat.

Warsztaty prowadzą:

Hanna Ciepiela – dziennikarz, nauczyciel. Przez 12 lat pracowała w „Gazecie Lubuskiej", gdzie zajmowała się tematyką kulturalną i społeczną. Od 2003 roku pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Autorka książek o gorzowskich artystach: "Strebejko" i "Zaraz wracam".

Magdalena Sierocka – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunek kulturoznawstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz Radia RMG (wcześniej Radia Gorzów oraz RMI Poznań). Zajmuje się tematyką kulturalną. Członek rady programowej DKF „Megaron”.

Romuald Liszka – absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, autor zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz do filmu Wiesława Saniewskiego "Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie", dyrektor TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp.

Marek Dziedzic – montażysta, specjalista obróbki dźwięku i obrazu w TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp., Współpracował przy postprodukcji filmów: „Wspomnienia z miasta L.”, „Opowieści z miasta G.”, "Gombro w Berlinie" W. Saniewskiego (montaż i udźwiękowienie), "Dzwon Pokoju" (montaż), realizował spoty reklamowe dla TVN.


Klasy, które uczestniczą w projekcie otrzymały w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby.

Zajęcia trwają od października 2010 r. do maja 2011 r.


 

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. 


 


wróć