MENU

Edukacja

Edukacja Regionalna 2010

W 2010 roku w edukacji regionalnej uczestniczyło 572 uczniów z czego 500 zostało objętych dofinansowaniem z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
 


Projekt dofinansowany
z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
                 

 

TRUDNE TEMATY wrzesień - grudzień 2009

Często mówi się o zagubieniu, wycofaniu z życia społecznego, niszczących uzależnieniach, agresji, trudnościach i problemach współczesnej młodzieży.

Cykl czterech zajęć kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z różnych środowisk i o różnym statusie społecznym. Połączenie projekcji filmu z warsztatem psychologiczno – edukacyjnym stanowi ciekawą i wartościową formę zajęć. Pokazy filmowe dają młodzieży możliwość obcowania z filmem niekomercyjnym. Podczas oglądania istotną rolę odgrywa aspekt poznawczo – wychowawczy (studiowanie zachowań bohaterów, identyfikowanie ich stanów emocjonalnych, itp.). Wskazujemy, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.

Warsztaty prowadziły:

Jolenta Derech – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Socjoterapii, młodszy trener rozwoju podmiotowości, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga szkolnego oraz pedagoga w Pogotowiu Opiekuńczym;

Małgorzata Kruszewska – absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.

Dorota Maciejewska – kierownik Pracowni Psychoedukacyjnej i Wychowania, konsultant ds. pomocy pedagogicznej i psychologicznej WOM w Gorzowie Wlkp., terapeuta psychodynamiczny, trener PTP Umiejętności Społecznych.

Anna Cierpicka – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności: Pedagogika Pracy Socjalnej i Resocjalizacyjne, pracownik Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Inicjatorem tegorocznego cyklu jest powstałe przy Miejskim Ośrodku Sztuki Stowarzyszenie „Strefa Sztuki”, które uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Udział w spotkaniach dla 240 uczniów był bezpłatny. Ich koszt został pokryty ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Koszt uczestnictwa dla pozostałych zgłoszonych klas wynosił 8 zł od osoby.

Zajęcia trwały od września do grudnia 2010 r. 
                                  
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 


 

 

 

 

 

«12»