MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akademia Filmu 2010/2011

Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Film ze względu na swoją różnorodność i powszechną dostępność staje się dla widza wyzwaniem. Proces jego odbioru, poza skupianiem się na warstwie fabularnej, wymaga bowiem określonej wiedzy, umiejętności, a także znajomości kryteriów wartościowania wytworów kultury.

Młodzi ludzie - największa grupa odbiorców ruchomych obrazów - powinni uczyć się ich „czytania” jak najwcześniej. Pozwoli to im nie tylko czerpać przyjemność z rozrywkowego aspektu filmu, ale także zauważać jego walory poznawcze i artystyczne.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Kinomanem być czyli o trudnej sztuce oglądania filmów” nie tylko przybliża historię kinematografii, rozwija zainteresowanie filmem, umiejętność wypowiadania się oraz dyskutowania na jego temat, ale przede wszystkim kształci postawę aktywnego odbiorcy.

Projekcje filmowe (90 – 120 minut) uzupełnione spotkaniami (do 60 minut) o charakterze konwersatoryjnym, mają na celu inspirowanie młodzieży do dalszych samodzielnych poszukiwań i poszerzania wiedzy. Tematyka zajęć zilustrowana zostanie prezentacjami multimedialnymi oraz fragmentami filmowymi, dzięki czemu uczniowie w sposób przystępny poznają najróżniejsze aspekty sztuki filmowej.

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Spotkanie 1.
Na dobry początek.
Do kina czy na film? Porozumienie, medialne gry i manipulowanie widzem -czyli co się podoba.

Spotkanie 2 i 3
Filmowy elementarz.
Podstawowe terminy, zagadnienia i reguły filmowej wypowiedzi.

Spotkanie 4.
Kino na rozdrożach.
Przełomowe momenty: czarno – białe i w kolorze, kino dźwiękowe, nowinki techniczne, filmy które zmieniły świat.

Spotkanie 5 i 6
Z naszego podwórka.
Kino polskie: historia a współczesność – osiągnięcia, realia, perspektywy.

Spotkanie 7 i 8
Kasowy sukces czy karta w historii kina?
Wielkie i małe kinematografie, głośni reżyserzy i niedocenieni autorzy.
 


 

Klasy, które uczestnniczą w projekcie otrzymają w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby.

Zajęcia prowadzone są w okresie od października 2010 r. do maja 2011 r.

 

 

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 


wróć