MENU

Edukacja

TRUDNE TEMATY marzec - czerwiec 2010

Trudne sytuacje i brak zainteresowania ze strony rodziców swoimi dziećmi to nie jedyne powody, które sprawiają, że młodzież szuka rozwiązania problemów w inny sposób. Często wyładowuje swoje emocje poprzez agresywne zachowanie, sięga po substancje psychoaktywne (m.in. narkotyki, dopalacze, alkohol).

Koncepcja projektu „Trudne tematy” powstała z myślą o młodych ludziach, którzy w wieku dorastania szczególnie narażeni są na zagrożenia występujące we współczesnym świecie (np. uzależnienia, nietolerancja, agresję, przynależność do różnego rodzaju grup przestępczych, sekt). Ze względu na brak doświadczenia nie potrafią oni radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w rodzinie, alkoholizm, molestowanie seksualne, śmierć bliskiej osoby), nie potrafią też o nich rozmawiać, często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Łącząc projekcje filmowe z warsztatami psychologiczno – edukacyjnymi, na których młodzież może analizować przeżycia bohaterów filmowych, pragniemy ułatwić jej rozmowę na nurtujące problemy.

Młodzież, która lepiej rozumie swoje uczucia i uczucia innych szybciej i łatwiej rozwiązuje problemy emocjonalne w sposób „zdrowy” tj. rzadziej sięga po środki psychoaktywne, alkohol, by redukować silne napięcia emocjonalne lub „zabić nudę”.

Sprawdzoną i skuteczną formą są warsztaty prowadzone przez pedagogów i psychologów. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują m.in. testy i zadania praktyczne. Informowani są o formach pomocy, którą można uzyskać w naszym mieście w poradniach i placówkach profilaktycznych.

Miejski Ośrodek Sztuki uzyskał dofinansowanie na przeprowadzenie projektu z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Udział w spotkaniach dla 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych był bezpłatny.

Zajęcia trwały od marca do czerwca 2010 r.

Termin pierwszego spotkania: 22 – 24 marca 2010r.

Koszt uczestnictwa klas poza dofinansowaniem wynosi 8 zł od osoby.

 

 

 

 

 

 

Projekt dotowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 


wróć