MENU

Edukacja

Edukacja Historyczna 2012

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stanowi  połączenie pokazów filmów ze spotkaniem z historykiem regionu. Spotkania obejmują projekcje następujących filmów:

 

- „Opowieści z miasta G.”, których bohaterami są uczniowie pierwszej polskiej szkoły w Gorzowie. Opowiadając o swoim powrocie do ojczyzny ukazują fragment jego ówczesnej historii. Jest to spojrzenie Polaków, którzy po wojnie osiedlili się w Gorzowie w poszukiwaniu nowego mieszkania i nowego życia;

 

- „Dzieci Wehrmachtu” – dokumentalna opowieść o ludziach, którzy żyją w Polsce, ale ich ojcowie podczas II wojny światowej służyli w niemieckiej armii. Wielu z nich walczyło na froncie wschodnim, inni - na Zachodzie. Niektórym z nich udało się przedostać przez linię frontu do polskiego wojska. Niekiedy jednak musieli walczyć przeciw swoim rodakom.

 

- „Oni szli szarymi szeregami” – fabularyzowany dokument opowiadający dzieje polskiej organizacji podziemnej - jedynej tak rozległej organizacji, która na równi dbała o walkę z okupantem co o edukację młodzieży. Film pokazuje życie młodzieży walczącej o niepodległą Polskę.

 

Program stanowi dla uczniów znakomitą lekcję historii oraz tworzy możliwość dalszej dyskusji. Dzięki tym filmom młodzież odkrywa historię, której nie da się uchwycić z podręczników czy opracowań historycznych.

 

Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł od osoby („Opowieści z miasta G.”), 8 zł od osoby na pozostałe filmy.

 


 

Media bez tajemnic 2012/2013

Warsztaty  "Media bez tajemnic" skierowane są dla uczniów klas IV-VI. Przybliżają podstawowe pojęcia, formy medialne oraz tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Są okazją do zapoznania się z oprogramowaniem i sprzętem do obróbki audio-video , rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i selekcji materiałów.   Uczestnicy pracują w trzech grupach warsztatowych. Elementem każdego z warsztatów jest wizyta w redakcji radia, gazety i telewizji, zgodnie z profilem zajęć.

Mowa Ciała - wykreuj swój wizerunek 2012/2013

Warsztaty "Mowa ciała" skierowane są dla klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztaty wprowadzają młodzież w zagadnienia komunikacji niewerbalnej, przybliżają podstawy mowy ciała oraz błędy w tworzeniu przekazów słownych i pozawerbalnych.

V WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
ogłasza

V WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”
pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gorzów Wlkp. 2012

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa lubuskiego.

 

2. Szkoła zgłasza do pięciu uczniów w wyznaczonym przez organizatora terminie. Karty zgłoszeń należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:

 

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: „ZMAGANIA Z X MUZĄ”.

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przebiegiem konkursu:
Iwona Bartnicka, tel. (095) 733 25 56, e-mail: film@mosart.pl

 

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

ETAP I

Szkoły przeprowadzają ten etap we własnej siedzibie w terminie 16 – 25 kwietnia 2012r. Forma sprawdzania wiedzy zależy od osoby upoważnionej przez dyrektora do przeprowadzenia etapu szkolnego. Na jego podstawie wyłonionych zostanie do pięciu uczniów, którzy przejdą do etapu II. Nazwiska uczniów należy dostarczyć do siedziby Organizatora na karcie zgłoszenia do dnia 9.05.2012r. (liczy się data wpływu do organizatora).

 

ETAP II

Polega na rozwiązaniu testu zamkniętego, przygotowanego przez Organizatorów (ustalona data:
18 maja 2012r.). Testy ocenia Jury, które na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje uczniów
do etapu III. Do trzeciego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskają minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

 

ETAP III

Etap odbędzie się dnia 25.05.2012r. i składać się będzie z dwóch rund:

 

RUNDA I

Składa się z trzech części:
- w części pierwszej uczniowie przy użyciu kostki losują jedną z konkursowych kategorii.
Z kategorii losują następnie jedno pytanie.
- w części drugiej każdy z uczniów (także za pomocą kostki) losuje kategorię dla kolejnego uczestnika,
- trzecia część: kategorię oraz pytania losują kolejno członkowie Jury. Na każde z wylosowanych pytań   odpowiadają wszyscy uczestnicy konkursu pisząc odpowiedzi na przygotowanych kartkach.  

 

 

KATEGORIE PYTAŃ:

1) historia filmu,
2) podstawowe terminy i pojęcia z zakresu filmu,
3) ludzie kina (bez aktorów),
4) znani aktorzy i ich role,
5) najbardziej znane filmy i reżyserzy polscy, 
6) nagrody i festiwale filmowe.

W rundzie I każdy uczestnik może jednorazowo dokonać zmiany wylosowanej kategorii
i zaryzykować odpowiedź na przygotowane: ”Pytanie niespodziankę”.


RUNDA II

Uczestnicy rozpoznają ten sam zestaw fragmentów filmowych oraz postaci z kina polskiego
i światowego. Odpowiedzi zapisują na przygotowanych kartkach, które przekazują Jury.

 

 

do pobrania regulamin

 

       

 

II Wojewódzkie Gimnazjalne Spotkania Filmowe

Gimnazjum nr 3 oraz Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

zaprosili do udziału w II WOJEWÓDZKICH GIMNAZJALNYCH SPOTKANIACH FILMOWYCH

pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 

Finał konkursu odbył się w dniu 2 marca o godz. 10:00.

 

Do pobrania:

regulamin

karta zgłoszenia

 

 

       

TRUDNE TEMATY wrzesień 2012 – czerwiec 2013

Zajęcia skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych obejmujące projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez pedagogów i terapeutów.

W bieżącym roku szkolnym do współpracy zaprosiliśmy: 

 

Joannę Rossę – absolwentkę Pedagogiki o specjalności: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiów podyplomowych: „Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” na WSB w Gorzowie Wlkp.;

 

Dominikę Muniak – absolwentkę socjologii pracy socjalnej Wyższej Szkoły Biznesu
w Gorzowie Wlkp., pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego;

 

Grażynę Franczuk – absolwentkę Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej, Studium Socjoterapii, Odysei Umysłu, Rozwoju Twórczości Dzieci i Młodzieży, pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

 

Wyświetlane filmy poza atrakcyjną formą ukazują problemy młodych ludzi a spotkania warsztatowe uczą jak sobie z nimi radzić. Zajęcia uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.

Celem spotkań jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzanie świadomości uczuć, uwrażliwianie na współczesne problemy społeczne.

 

Koszt uczestnictwa wynosi  12 zł od osoby.

 

Zajęcia będą trwały od września do grudnia 2012 r. oraz od stycznia do czerwca 2013 r.

Młodzieżowa Akadema Filmu 2012/2013

Młodzieżowa Akademia Filmu skieriowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku pod hasłem „Weź film na warsztat!”.

 

Film stanowi jedną z bardziej atrakcyjnych form spędzania czasu przez młodzież. Ze względu
na swoją różnorodność, złożoność, przemiany, staje się jednak dla widza wyzwaniem.

Zajęcia zachęcają do dyskutowania na temat filmu kształcąc tym samym postawę krytycznego odbiorcy.

Spotkanie VIII - Wyborny trup

Jak narysowac coś, co można tylko dotknąć, ale nie można zobaczyć? Z tym wyzwaniem spotkali się uczestnicy kolejnych zajęć w ramach Karuzeli. Pan Gustaw Nawrocki wprowadził dzieci w świat zwariowanych zabaw surrealistycznych.

TRUDNE TEMATY marzec – maj 2012

Problem uzależnień wśród młodzieży jest ogólnie znany w całym społeczeństwie.
Do tradycyjnych już i rozpowszechnionych środków uzależniających jakimi są: alkohol i palenie tytoniu, doszły narkotyki, leki i inne odurzające środki chemiczne zwane dopalaczami.


Młodzi ludzie mają znacznie niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależniają.
Dla młodego człowieka łatwość dostępu do uzależniających środków jest silną pokusą.
Przyczyną sięgania po „zakazane owoce” może być młodzieńcza tęsknota za nowymi wrażeniami, odkrywaniem własnego Ja. W innych przypadkach może być to wstyd przed źle pojętą słabością
i lęk przed odstawaniem od grupy.
Bardzo ważną przyczyną sięgania po używki jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów życiowych: trudności nawiązania kontaktu z otoczeniem (nieśmiałość i niepewność), bolesne przeżywanie rozpadu rodziny i kolejne związki rodziców, trudności w szkole, brak wiary
w pomoc rodziców.

 

MASZ PROBLEM?! NIE SIĘGAJ


DOPALACZE
NARKOTYKI
ALKOHOL


POROZMAWIAJ PO FILMIE !

 

Stowarzyszenie Strefa Sztuki przy Miejskim Ośrodku Sztuki prowadzi projekt pn. „Trudne Tematy”. Łączy on projekcje filmowe z warsztatami prowadzonymi przez doświadczonych pedagogów i terapeutów.
Wyświetlane filmy poza atrakcyjną formą ukazują problemy młodych ludzi a spotkania warsztatowe uczą jak sobie z nimi radzić. Zajęcia uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.
Dbając o jakość prowadzonych zajęć warsztaty obejmują małą grupę młodzieży – klasę, co ułatwia prowadzącym dotarcie do każdego ucznia i zaangażowanie jego w działanie.

 

Od marca do maja 2012 roku 50 uczniów w miesiącu uczestniczy bezpłatnie w zajęciach dzięki dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

Klasy, które chciałyby przystąpić do „Trudnych Tematów” poza projektem mogą zgłosić swój udział pod nr tel. 957 33 25 56 lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Sztuki. Koszt uczestnictwa wynosi 12,00 zł od osoby.

 


         

Ferie w Miejskim Ośrodku Sztuki

Replika Festiwalu Filmów Dziecięcych GALICJA

 

Wstęp wolny

13 lutego, godz. 10:30

Braterska miłość, Niemcy 2010, 14’, od 7 lat

Książe Szczur, Niemcy 2011, 15’, od 7 lat

Moja starsza siostra, Finlandia 2009, 10’, od 7 lat

Król Wyspy, Włochy 2009, 15’, od 7 lat

 

14 lutego, godz. 10:30

Marzenia się spełniają, Wielka Brytania 2010, 33’, od 11 lat

Latająca Ania, Holandia 2010, 21’ od 11 lat

Jestem taki jak wy, Wielka Brytania 2010, 9’, od 11 lat

 

15 lutego, godz. 10:30

Koko i duchy, Chorwacja 2011, 90', od 11 lat

 

6 lutego, godz. 10:30

Przyssawki – Detektyw, Torebka, Korki uliczne

 

«12»