MENU

Edukacja

Edukacja Historyczna 2012

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stanowi  połączenie pokazów filmów ze spotkaniem z historykiem regionu. Spotkania obejmują projekcje następujących filmów:

 

- „Opowieści z miasta G.”, których bohaterami są uczniowie pierwszej polskiej szkoły w Gorzowie. Opowiadając o swoim powrocie do ojczyzny ukazują fragment jego ówczesnej historii. Jest to spojrzenie Polaków, którzy po wojnie osiedlili się w Gorzowie w poszukiwaniu nowego mieszkania i nowego życia;

 

- „Dzieci Wehrmachtu” – dokumentalna opowieść o ludziach, którzy żyją w Polsce, ale ich ojcowie podczas II wojny światowej służyli w niemieckiej armii. Wielu z nich walczyło na froncie wschodnim, inni - na Zachodzie. Niektórym z nich udało się przedostać przez linię frontu do polskiego wojska. Niekiedy jednak musieli walczyć przeciw swoim rodakom.

 

- „Oni szli szarymi szeregami” – fabularyzowany dokument opowiadający dzieje polskiej organizacji podziemnej - jedynej tak rozległej organizacji, która na równi dbała o walkę z okupantem co o edukację młodzieży. Film pokazuje życie młodzieży walczącej o niepodległą Polskę.

 

Program stanowi dla uczniów znakomitą lekcję historii oraz tworzy możliwość dalszej dyskusji. Dzięki tym filmom młodzież odkrywa historię, której nie da się uchwycić z podręczników czy opracowań historycznych.

 

Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł od osoby („Opowieści z miasta G.”), 8 zł od osoby na pozostałe filmy.

 


 


wróć