MENU

Edukacja

TRUDNE TEMATY wrzesień 2012 – czerwiec 2013

Zajęcia skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych obejmujące projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez pedagogów i terapeutów.

W bieżącym roku szkolnym do współpracy zaprosiliśmy: 

 

Joannę Rossę – absolwentkę Pedagogiki o specjalności: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiów podyplomowych: „Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” na WSB w Gorzowie Wlkp.;

 

Dominikę Muniak – absolwentkę socjologii pracy socjalnej Wyższej Szkoły Biznesu
w Gorzowie Wlkp., pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego;

 

Grażynę Franczuk – absolwentkę Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej, Studium Socjoterapii, Odysei Umysłu, Rozwoju Twórczości Dzieci i Młodzieży, pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

 

Wyświetlane filmy poza atrakcyjną formą ukazują problemy młodych ludzi a spotkania warsztatowe uczą jak sobie z nimi radzić. Zajęcia uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.

Celem spotkań jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzanie świadomości uczuć, uwrażliwianie na współczesne problemy społeczne.

 

Koszt uczestnictwa wynosi  12 zł od osoby.

 

Zajęcia będą trwały od września do grudnia 2012 r. oraz od stycznia do czerwca 2013 r.


wróć