MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akadema Filmu 2012/2013

„Weź film na warsztat!”

 

Film stanowi jedną z bardziej atrakcyjnych form spędzania czasu przez młodzież. Ze względu
na swoją różnorodność, złożoność, przemiany, staje się jednak dla widza wyzwaniem. Młodzi ludzie nie zauważają, że proces jego odbioru, poza skupianiem się na warstwie fabularnej, wymaga określonej wiedzy, umiejętności, a także znajomości kryteriów wartościowania wytworów kultury. Kojarząc film wyłącznie z rozrywką zapominają  o tym, iż jest on także sztuką.

Zajęcia zachęcają do dyskutowania na temat filmu kształcąc tym samym postawę krytycznego odbiorcy. Program każdego spotkania ma na celu aktywizowanie uczestników i inspirowanie ich
do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy. Porządkowaniu wiedzy służą prezentacje multimedialne wzbogacone o fragmenty filmowe dobrane tak, by reprezentatywnie nakreślać bieżący temat.

 

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowująca rozprawę doktorską o obecności fotografii w świecie diegetycznym filmu.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 

Spotkanie 1.

Krótkie spojrzenie wstecz.

 

Spotkanie 2.

Film jako okno na rzeczywistość – dokument vs. fabuła.

 

Spotkanie 3.

Film animowany. Kiedy pomysłowość spotyka się z techniką.

 

Spotkanie 4.

Kino autorskie, czyli kogo warto znać.

 

Spotkanie 5.

Polskie komedie wczoraj i dziś.

 

Spotkanie 6. oraz 7.

Skąd ja to znam? Wybrane prądy filmowe.

 

Spotkanie 8.

Kręte drogi współczesnego kina.

 

 

 

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby (szkoły publiczne z Gorzowa Wlkp.).
Dla pozostałych szkół koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zajęcia trwają od października br. do maja 2013r.


Młodzieżowa Akademia Filmu - styczeń 2013

Młodzieżowa Akademia Filmu - styczeń 2013

Młodzieżowa Akademia Filmu - styczeń 2013

Młodzieżowa Akademia Filmu - styczeń 2013

Młodzieżowa Akademia Filmu - styczeń 2013

Młodzieżowa Akademia Filmu - styczeń 2013

wróć