MENU

Edukacja

TRUDNE TEMATY marzec – maj 2012

Problem uzależnień wśród młodzieży jest ogólnie znany w całym społeczeństwie.
Do tradycyjnych już i rozpowszechnionych środków uzależniających jakimi są: alkohol i palenie tytoniu, doszły narkotyki, leki i inne odurzające środki chemiczne zwane dopalaczami.


Młodzi ludzie mają znacznie niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależniają.
Dla młodego człowieka łatwość dostępu do uzależniających środków jest silną pokusą.
Przyczyną sięgania po „zakazane owoce” może być młodzieńcza tęsknota za nowymi wrażeniami, odkrywaniem własnego Ja. W innych przypadkach może być to wstyd przed źle pojętą słabością
i lęk przed odstawaniem od grupy.
Bardzo ważną przyczyną sięgania po używki jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów życiowych: trudności nawiązania kontaktu z otoczeniem (nieśmiałość i niepewność), bolesne przeżywanie rozpadu rodziny i kolejne związki rodziców, trudności w szkole, brak wiary
w pomoc rodziców.

 

MASZ PROBLEM?! NIE SIĘGAJ


DOPALACZE
NARKOTYKI
ALKOHOL


POROZMAWIAJ PO FILMIE !

 

Stowarzyszenie Strefa Sztuki przy Miejskim Ośrodku Sztuki prowadzi projekt pn. „Trudne Tematy”. Łączy on projekcje filmowe z warsztatami prowadzonymi przez doświadczonych pedagogów i terapeutów.
Wyświetlane filmy poza atrakcyjną formą ukazują problemy młodych ludzi a spotkania warsztatowe uczą jak sobie z nimi radzić. Zajęcia uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.
Dbając o jakość prowadzonych zajęć warsztaty obejmują małą grupę młodzieży – klasę, co ułatwia prowadzącym dotarcie do każdego ucznia i zaangażowanie jego w działanie.

 

Od marca do maja 2012 roku 50 uczniów w miesiącu uczestniczy bezpłatnie w zajęciach dzięki dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

Klasy, które chciałyby przystąpić do „Trudnych Tematów” poza projektem mogą zgłosić swój udział pod nr tel. 957 33 25 56 lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Sztuki. Koszt uczestnictwa wynosi 12,00 zł od osoby.

 


         


wróć