MENU

Edukacja

Mowa Ciała - wykreuj swój wizerunek 2012/2013

Rozmowa, spotkanie, wystąpienie to sytuacje społeczne, które wymagają znajomości zasad komunikacji. Jednak nie tylko słowa wyrażają, także gesty, postawa ciała czy mimika są nośnikami znaczeń.

Warsztaty wprowadzają młodzież w zagadnienia komunikacji niewerbalnej, przybliżają podstawy mowy ciała oraz błędy w tworzeniu przekazów słownych i pozawerbalnych.

 

Uczestnicy zapoznają się z:

 

- rodzajami kanałów komunikacyjnych, mediów oraz właściwych im przekazów,

- sposobami manipulacji stosowanymi przez media,

- zasadami poprawnej komunikacji,

- autoprezentacją oraz sposobami walki z tremą.

 

Zajęcia wzbogacone są o specjalnie dobrane przykłady komunikatów ze świata mass mediów oraz ćwiczenia w zakresie sposobów porozumiewania się. Podczas spotkań uczestnicy podejmują próby formułowania krótkich komunikatów a także ich właściwej prezentacji
na forum oraz przed kamerą.

 

Warsztaty prowadzi Iwona Bartnicka

 

Warsztaty skierowane są do uczniów klas IV-VI, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych a także zorganizowanych grup osób dorosłych.
Obejmują spotkania (od jednego do trzech - w zależności
od ustaleń), których termin zostanie uzgodniony z osobą zgłaszającą. Poziom zajęć jest każdorazowo dostosowywany do uczestników.

Koszt udziału: 5 zł od osoby.


wróć