MENU

Edukacja

V WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
ogłasza

V WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”
pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gorzów Wlkp. 2012

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa lubuskiego.

 

2. Szkoła zgłasza do pięciu uczniów w wyznaczonym przez organizatora terminie. Karty zgłoszeń należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:

 

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: „ZMAGANIA Z X MUZĄ”.

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przebiegiem konkursu:
Iwona Bartnicka, tel. (095) 733 25 56, e-mail: film@mosart.pl

 

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

ETAP I

Szkoły przeprowadzają ten etap we własnej siedzibie w terminie 16 – 25 kwietnia 2012r. Forma sprawdzania wiedzy zależy od osoby upoważnionej przez dyrektora do przeprowadzenia etapu szkolnego. Na jego podstawie wyłonionych zostanie do pięciu uczniów, którzy przejdą do etapu II. Nazwiska uczniów należy dostarczyć do siedziby Organizatora na karcie zgłoszenia do dnia 9.05.2012r. (liczy się data wpływu do organizatora).

 

ETAP II

Polega na rozwiązaniu testu zamkniętego, przygotowanego przez Organizatorów (ustalona data:
18 maja 2012r.). Testy ocenia Jury, które na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje uczniów
do etapu III. Do trzeciego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskają minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

 

ETAP III

Etap odbędzie się dnia 25.05.2012r. i składać się będzie z dwóch rund:

 

RUNDA I

Składa się z trzech części:
- w części pierwszej uczniowie przy użyciu kostki losują jedną z konkursowych kategorii.
Z kategorii losują następnie jedno pytanie.
- w części drugiej każdy z uczniów (także za pomocą kostki) losuje kategorię dla kolejnego uczestnika,
- trzecia część: kategorię oraz pytania losują kolejno członkowie Jury. Na każde z wylosowanych pytań   odpowiadają wszyscy uczestnicy konkursu pisząc odpowiedzi na przygotowanych kartkach.  

 

 

KATEGORIE PYTAŃ:

1) historia filmu,
2) podstawowe terminy i pojęcia z zakresu filmu,
3) ludzie kina (bez aktorów),
4) znani aktorzy i ich role,
5) najbardziej znane filmy i reżyserzy polscy, 
6) nagrody i festiwale filmowe.

W rundzie I każdy uczestnik może jednorazowo dokonać zmiany wylosowanej kategorii
i zaryzykować odpowiedź na przygotowane: ”Pytanie niespodziankę”.


RUNDA II

Uczestnicy rozpoznają ten sam zestaw fragmentów filmowych oraz postaci z kina polskiego
i światowego. Odpowiedzi zapisują na przygotowanych kartkach, które przekazują Jury.

 

 

do pobrania regulamin

 

       

 


wróć