MENU

Edukacja

MISIETUPODOBA

Co to jest ekologia? Czym jest recykling? Co można zrobić z surowców wtórnych? Z tymi pytaniami zmierzyły się dzieci uczestniczące w ostatnich już w tym roku szkolnym, warsztatach MISIETUPODOBA.
Zajęcia miały na celu przede wszystkim nauczyć dzieci segregacji odpadów i uwrażliwić na problemy ekologii. Najważniejszym zadaniem było ponowne - twórcze wykorzystanie butelek plastikowych
 

MISIETUPODOBA II edycja - I spotkanie

FOTOPLASTIKON
STAROŻYTNA GRECJA - SPOTKANIE FILOZOFÓW

 

 

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - VIII spotkanie

Ósme, ostatnie spotkanie odbyło się 12, 13 i 14 maja 2010 r. Ich głównym tematem był żywy pomnik oraz flash mob.

Flash mob (dosł. błyskawiczny tłum) - określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą nieznani sobie ludzie znający jedynie jej termin i planowane działanie. Zazwyczaj akcje takie organizowane są za pośrednictwem Internetu lub sms-ów. Pomysł zorganizowania flash mobów narodził się w Nowym Jorku, pierwszą akcję tego typu zaplanowała na początku 2003 roku osoba lub organizacja określająca się jako Mob Project. Zabawa polegała na zgromadzeniu się w sklepie Macy’s i dopytywaniu się sprzedawców o dywanik miłości dla komuny. Kolejne akcje polegały na oddawaniu pokłonów ogromnej figurce pluszowego dinozaura  ustawionej w jednym ze sklepów z zabawkami na Times Square, klaskaniu wewnątrz ekskluzywnego hotelu albo obserwacji fikcyjnego przedstawienia. Uczestniczyły w niej setki osób. Pomysł na flash mob szybko rozpowszechnił się także w innych miejscach świata, także w Polsce. W pierwszą rocznicę powstania ruchu flash mob odbył się tak zwany Drugi Globalny Flash Mob, którego scenariusz nawiązywał do nowojorskiego dywanika miłości dla komuny. Najbardziej znane organizacje organizujące flash moby to: Global Flash Mob Committee, Mob Project (Nowy Jork, USA), SydMob (Sydney, Australia), Fmob RU (Rosja), Warszawski Front Abstrakcyjny (Warszawa), FLOB (różne miasta Polski).Dzieci na zajęciach 12 - 14 maja zaprojektowały dla siebie pomniki. Każdy wykonał z gliny swój pomnik w dowolnej pozycji. Formy - małe rzeźby zostaną wykorzystane podczas akcji flash mob na uroczystym zakończeniu cyklu warsztatów 31 maja o godz. 10.00. Podczas tego zakończenia dzieci i wszyscy chętni (rodzice, dziadkowie, wychowawcy) wspólnie stworzą żywą, czerwoną rzeźbę - akcję flash mob.Zakończenie warsztatów MISIETUPODOBA odbędzie się 31 maja o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Sztuki. W planie akcja Flash mob, zwiedzanie wystawy prac dzieci, pokaz slajdów z zajęć, które się odbyły oraz rozdanie dyplomów.

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - VI spotkanie

Szóste warsztaty odbyły się 10, 11 i 12 marca 2010 r. Ich głównym tematem była sztuka zaangażowana i eko-art.

SZTUKA ZAANGAŻOWANA


Wg Maxa Horkheimera różnica między artystą krytycznym (zaangażowanym), a tradycyjnym polega na zmianie podejścia twórcy do badania rzeczywistości. Artysta tradycyjny jest obserwatorem, krytykiem rzeczywistości. Artysta zaangażowany czuje się jednym z elementów tej rzeczywistości i jest często motorem jej zmian. Ta postawa wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za społeczeństwo i poszczególnych jego członków. W dobie kultury masowej jest ono szczególnie narażone na różne formy represji ze strony dominującego systemu. Produkując zarówno potrzeby jak i towary i usługi je zaspakajające system indoktrynuje jednostkę. Kształtuje postawy, nawyki myślenia i odczuwania. Sztuka zaangażowana, krytyczna mówi stop zinstrumentalizowanemu sposobowi życia. Obnaża społeczno-kulturowe tabu, ale także uwrażliwia na problemy ekologiczne.
Przedstawiciele:
Akcjoniści Wiedeńscy- Herman Nitsch, Otto Muhl, Gunter Brus
Francuski Kolektyw Sztuki Socjologicznej, Joseph Beyus, Hans Haacke
Polska sztuka zaangażowana: Wodiczko, Kozyra, Żmijewski, Kwiek-Kulik, Klaman, Libera, Althamer.
Warsztaty:

 

I Etap warsztatów:
Rozmowa z dziećmi o niebezpieczeństwie zalewających nas odpadów, o sposobach recyclingu, twórczego przetwarzania śmieci. Bajka o strasznym potworze zagrażającym naszej planecie (śmieci). Sposobem pokonanie potwora jest oswojenie go poprzez dokarmianie plastikowymi butelkami.
II Etap:
Wspólna budowa wyobrażonego potwora, który jednocześnie jest kontenerem do zbioru plastikowych butelek.
"Potwory" zostaną postawione w szkołach, gdzie przez tydzień będzie można dokarmiać je plastikowymi butelkami.
III Etap:
Po tygodniu firma utylizująca odpady zabije strasznego "smoka" przerabiając go na plastikową papkę.Następne warsztaty odbędą się 14, 15 i 16 kwietnia 2010 r.

 


zakończenie MISIETUPODOBA 2010/2011

13 czerwca o godz. 10.00 odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów sztuki współczesnej MISIETUPODOBA.
W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 340 dzieci w wieku 7-9 lat ze szkół z Gorzowa Wlkp., Deszczna i Ulimia.
Podczas zakończenia zaprezentowane zostały prace dzieci oraz dokumentacja fotograficzna z warsztatów. Odbyło się również uroczyste wręczenie dyplomów. Na koniec zaprosiliśmy wszystkich na zabawę w klimacie piknikowym w Krainie Plastikowych Hocków Klocków.

MISIETUPODOBA II edycja

Warsztaty sztuki współczesnej MISIETUPODOBA 2010/2011. Druga edycja.
Projekt edukacyjny dla dzieci klas I-III


Warsztaty MISIETUPODOBA są autorskim projektem dwóch artystek  z Poznania Ewy Bone i Ewy Kozubal.  W tym roku bierze w nim udział 16 klas, ok 340 dzieci w wieku 7-9 lat, z Gorzowa, Deszczna i Ulimia.
Warsztaty MISIETUPODOBA w czasie których uczestnicy zapoznają się z różnymi formami wypowiedzi twórczej stawiają sobie za cel przybliżyć sztukę współczesną.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni inni artyści działający w grupie MISIETUPODOBA. Między innymi Barbara Kaja Kaniewska  - fotografka, która przygotuje razem z dziećmi fotoplastikon. Będzie tam można wcielić się w dowolną postać, sfotografować i wkleić w zupełnie inną rzeczywistość. Inne propozycje zajęć to budowa maszyn do malowania śniegu, produkcja wlepek do rozlepiania w przestrzeni publicznej, czy gry uliczne (LARP).

Artystki o swoim projekcie mówią tak: "Chciałybyśmy, aby ta edycja warsztatów stała się kontynuacją i rozwinięciem, a nie powtórką zeszłorocznych spotkań. Zasadą naszą, która obowiązywała w zeszłym roku i aktualna pozostanie  w tym  jest, aby poznanie odbywało się przez doświadczenie. Indywidualne przeżycie każdego z uczestników. W zeszłym roku poznawaliśmy zagadnienia kierunków sztuki XX wieku. Inspirując się artystami lub używając tych samych technik, kiedy tworzyliśmy swoje dzieła. W tym roku inspiracji poszukamy nieco bliżej. SZTUKA JEST WKOŁO NAS. To zdanie będziemy starały się uzmysłowić dzieciom w trakcie tegorocznych zajęć. Sztuka przepełnia wszystkie aspekty naszego życia, tak jak życie przenika do sztuki. Zdając sobie z tego sprawę w świadomy sposób możemy zająć się autokreacją, ale także wpływać na rzeczywistość, która nas otacza".

Efektem cyklu zajęć będzie wystawa prac wykonanych przez dzieci. Podczas uroczystego zakończenia w czerwcu dzieci, nauczyciele i opiekunowie obejrzą prezentację dokumentującą pracę dzieci.

Zajęcia będą trwały od października 2010 do czerwca 2011.

Zajęcia prowadzą:
Ewa Kozubal-absolwentka ASP w Poznaniu. W 2004 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby u prof. J. Berdyszaka.
Ewa Bone-absolwentka ASP w Poznaniu. W 2003 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby u prof. W. Kujawskiego. W latach 2003-2004 asystentka w pracowni M. Bałki.
Od 2002 roku działają wspólnie w grupie MISIETUPODOBA. Zajmują się instalacją, performancem, happeningiem. Swoje akcje często przeprowadzają w przestrzeni ulicznej. Biorą udział w wystawach w kraju i zagranicą.
Barbara Kaja Kaniewska - artysta fotografik, absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fotograf i dziennikarz pracujący w Afryce Wschodniej, Azji oraz Ameryce Środkowej. Członek Stowarzyszenia Misietupodoba, organizuje Festiwal Sztuk Audiowizualnych w Tucznie.

 

     
                                             Projekt dofinansowany                      
                                             z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.   

 

 

Koordynator projektu, kontakt:
Galeria Sztuki Najnowszej, Miejski Ośrodek Sztuki, 
ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.       
Agnieszka Kowalska tel. 095 7 33 25 66
e-mail: galerie@mosart.pl

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - VII spotkanie

Siódme spotkanie odbyło się 14, 15 i 16 kwietnia 2010 r. Ich głównym tematem był street art - sztuka ulicy.

STREET ART, MURALE, GRAFFITI, TAG


Początki graffiti w dzisiejszym tego słowa znaczeniu sięgają przełomu lat 60. i 70. kiedy to popularne stały się tzw. tagi wykonane flamastrem lub farbą stylizowane zapisy imion/pseudonimów młodych ludzi, którzy w ten sposób znakowali teren. Nieco wcześniej, bo już na początku lat 50., graffiti posługiwali się członkowie awangardowego ugrupowania Lettrist International (m.in. Isidore Isou, a następnie sytuacjoniści (Guy Debord, Raoul Vaneigem, Ivan Chtcheglov). Ich wkład w upowszechnianie graffiti miał znaczący wpływ na paryski Maj 1968 r. (m.in. słynne hasła: "Nigdy nie pracuj!", "Władza w ręce wyobraźni", "Plaża na ulicach"). Upowszechnienie farb w sprayu sprawiło, że napisy stały się większe, bardziej kolorowe i łatwiejsze do zauważenia. To właśnie tego typu formy stanowią graffiti w ścisłym znaczeniu. W Polsce graffiti zostało po raz pierwszy użyte do walki politycznej w czasie niemieckiej okupacji, kiedy  Polacy malowali na murach i pomnikach m.in. kotwicę - Znak Polski Walczącej. Ważny czas dla rozwoju street artu to początek lat 80, a dokładniej czas stanu wojennego, kiedy to pojawiały się na ulicach wielu miast prace wykonywane za pomocą szablonów lub po prostu pędzla. Ta forma aktywności twórczej i politycznej przybrała na sile pod koniec lat 80. także za sprawą Pomarańczowej Alternatywy i wielu innych mniejszych grup lokalnych w Polsce. W tym czasie pojawiły się pierwsze fanziny przedstawiające prace z całego kraju i były to "Nie daj się złapać" z Poznania, "Maluj Mury" z Poznania, "Graffiti" z Warszawy i "Spray" z Piły, które przyczyniły się bardzo do popularyzowania graffiti. Graffiti ma dzisiaj także niezaprzeczalne znaczenie polityczne. Oprócz wspomnianej wyżej dwuznaczności łączącej się z legalnością tworzenia, nie można nie doceniać wpływu graffiti na ruch antyglobalistyczny, kiedy to w czasie kontrszczytów ulice miast pokrywają się politycznymi hasłami.Street art jest wyrazem buntu, kontestacji, (najczęściej akcje malowania murali przeprowadzane są nielegalnie) ale to również forma znaczenia terenu.
Naznaczanie miejsca swoim imieniem (tagi), zostawianiem śladu po sobie jest sposobem opanowania miasta, zaznaczenia swojej obecności.


 
Tym razem dzieci pracowały w parach. Każda para dostała dwa arkusze papieru do wykonania szablonów. Jedna osoba z pary wybrała sobie pozycję w jakiej chciałaby zostać uwieczniona. Następnie druga osoba odrysowała jej kontur. Te linearne portrety zostały wycięte i stały się pozytywowym szablonem.
Po wykonaniu przez wszystkie dzieci szablonów wyszliśmy na zewnątrz i na przygotowanej wcześniej ścianie odrysowaliśmy swój kształt. W ten sposób stworzyliśmy wielki obraz, który zawarł indywidualne portrety 350 dzieci, a przez nałożenie ich na siebie stał się również obrazem abstrakcyjnym.Następne warsztaty odbędą się 12, 13 i 14 maja 2010 r.

 

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - V spotkanie

Piąte warsztaty odbyły się 10, 11 i 12 lutego 2010 r. Ich głównym tematem był abstrakcjonizm i land art.

 

 

W jednej z sal zaaranżowany został  uproszczony plan miasta Gorzowa Wlkp., który z oddali wyglądał niczym abstarcyjny obraz. Dzieci z przygotowanych materiałów (masa solna, gałęzie, kamyki, gąbki, kartonowe rury, pudełka, taśmy klejące, folie samoprzylepne, tkaniny) wybudowały przestrzeń abstrakcyjnej, dziwnej planety, w której chciałyby mieszkać. Land Art zamknięty w pomieszczeniu stałby się tym czym jest przestrzeń miejska w wyobraźni dzieci.
Land Art

 

 

sztuka ziemi traktuje krajobraz jak płótno malarskie. Pozbawiając przestrzeń urbanistycznego wymiaru, przekształca ją w estetyczną formę krajobrazową. W końcu XX wieku krajobraz stał się miejscem takiej ekspresji. Nie wymagało to budowy w nim wyodrębnionych kompozycyjnie form (takich jak ogród), stawał się po prostu miejscem zdarzeń - polem współczesnej sztuki. Obszarem działania Land Artu (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego fragmentu, lub wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania, obiektu o charakterze artystycznym. Czołowymi przedstawicielami tego nurtu są Christo Jawaszew, R.Smithson, D. Oppenheim, W. De Maria.


 

 


 

 

«12»