MENU

Edukacja

Piotr Komorowski - O fotografii

W sobotę, 23 stycznia 2010 r. w ramach Laboratorium Sztuki odbył się wykład Piotra Komorowskiego pt. "O fotografii".
Piotr Komorowski - Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, otrzymał doktorat z fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Członek ZPAF. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku związany z ideą fotografii czystej, akcentującej wewnętrzną strukturę medium, jej wizualność a także autonomiczność w stosunku do innych dyscyplin sztuki. Od końca lat dziewięćdziesiątych zaangażowany w fotografię inscenizowaną. Wystawy w Polsce i za granicą. Zajmuje się również pracą dydaktyczną (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wyższe Studium Fotografii AFA we Wrocławiu). Autor tekstów krytycznych dot. fotografii, publikacje m.in. w „Sztuce”, „Obskurze”, „Exicie”, „Formacie”, „Akcencie” i innych czasopismach. Pomysłodawca i współzałożyciel Międzynarodowego Forum Fotografii „Kwadrat”, członek Rady Programowej Szkoły. W MFF „Kwadrat” prowadzi Pracownię Analizy i Interpretacji Fotografii.

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - IV spotkanie

Czwarte warsztaty odbyły się 13, 14 i 15 stycznia 2010 r. Ich głównym tematem był Happening i Fluxus.


Dzieci z przygotowanych  i przyniesionych przez siebie przedmiotów  zbudowały instrumenty muzyczne. Nie były to typowe przedmioty grające, bo też materiał z którego powstały był całkowicie dowolny i tak oryginalny jak każdy z uczestników warsztatu.
O formie instrumentu i sposobie wydawania przez niego dźwięku zdecydował indywidualnie każdy z autorów. Ukoronowaniem zajęć był Koncert Noworoczny odegrany przez tę oryginalną orkiestrę w plenerze, przed Przedszkolem Miejskim nr. 32, Szkołą Podstawową nr. 9 i przed sklepem Intermarche. Dziękujemy dzieciom z przedszkola i szkoły za zaangażowanie we wspólne granie.
Happening, Fluxus

Prekursorami happeningu byli dadaiści, a rzeczywistymi twórcami kompozytor
J. Cage i malarz Kaprow (USA ok. 1953).

 

 

Happening (z języka angielskiego "zdarzenie"), awangardowa forma sztuki 2. połowy XX w. w dziedzinie plastyki, teatru, muzyki, polegająca na spontanicznych działaniach, sytuacjach i wydarzeniach wywołanych lub w zarysach zaprojektowanych przez twórcę - reżysera spektaklu. Włącza w akt artystyczny odbiorcę, dopuszcza w szerokim zakresie ingerencję przypadku i indywidualne działania wykonawców,  jak i odbiorców. W muzyce polega na przemieszaniu elementów czysto dźwiękowych, wizualno - widowiskowych i teatralnych. Dopuszcza pierwiastek groteski, parodii, dziwaczności (teatr instrumentalny). W Polsce pierwszym organizatorem happeningu Tratwa Meduzy (1967) był T. Kantor.
 Nastepne warsztaty 10, 11 i 12 lutego 2010 r.

 

 

 

 


 

 

«12»