MENU

Edukacja

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - IV spotkanie

Czwarte warsztaty odbyły się 13, 14 i 15 stycznia 2010 r. Ich głównym tematem był Happening i Fluxus.


Dzieci z przygotowanych  i przyniesionych przez siebie przedmiotów  zbudowały instrumenty muzyczne. Nie były to typowe przedmioty grające, bo też materiał z którego powstały był całkowicie dowolny i tak oryginalny jak każdy z uczestników warsztatu.
O formie instrumentu i sposobie wydawania przez niego dźwięku zdecydował indywidualnie każdy z autorów. Ukoronowaniem zajęć był Koncert Noworoczny odegrany przez tę oryginalną orkiestrę w plenerze, przed Przedszkolem Miejskim nr. 32, Szkołą Podstawową nr. 9 i przed sklepem Intermarche. Dziękujemy dzieciom z przedszkola i szkoły za zaangażowanie we wspólne granie.
Happening, Fluxus

Prekursorami happeningu byli dadaiści, a rzeczywistymi twórcami kompozytor
J. Cage i malarz Kaprow (USA ok. 1953).

 

 

Happening (z języka angielskiego "zdarzenie"), awangardowa forma sztuki 2. połowy XX w. w dziedzinie plastyki, teatru, muzyki, polegająca na spontanicznych działaniach, sytuacjach i wydarzeniach wywołanych lub w zarysach zaprojektowanych przez twórcę - reżysera spektaklu. Włącza w akt artystyczny odbiorcę, dopuszcza w szerokim zakresie ingerencję przypadku i indywidualne działania wykonawców,  jak i odbiorców. W muzyce polega na przemieszaniu elementów czysto dźwiękowych, wizualno - widowiskowych i teatralnych. Dopuszcza pierwiastek groteski, parodii, dziwaczności (teatr instrumentalny). W Polsce pierwszym organizatorem happeningu Tratwa Meduzy (1967) był T. Kantor.
 Nastepne warsztaty 10, 11 i 12 lutego 2010 r.

 

 

 

 


 

 


wróć