MENU

Edukacja

SZTUKowanie 98. – Marek Sobczyk

NIE
To temat kolejnych warsztatów SZTUKowanie. Warsztaty dotyczyły kontekstów obrazów Marka Sobczyka. Uczestnicy obejrzeli prace artysty w galerii BWA, a następnie zostali poproszeni o napisanie wszystkiego z czym się nie zgadzają. Finalnie praca w grupach zaowocowała obrazami z tekstami, które wyrażają sprzeciw uczestników wobec niektórych sytuacji współczesnych.

SZTUKowanie 97. - Małgorzata Wielek-Mandrela

DZIWNO – LUDY

Na kolejnych warsztatach SZTUKowanie spotkaliśmy się na wystawie Małgorzaty Wielek – Mandreli. Dzieci rozszyfrowywały obrazy artystki, zgadując co artystka namalowała i jakich kolorów użyła. Po tej kreatywnej, pełnej zagadek wycieczce zabraliśmy się do twórczej pracy. Każdy wybrał sobie wydrukowany fragment obrazów artystki i namalował ciąg dalszy.

SZTUKowanie 95. - Małgorzata Szymankiewicz

LINIE I PLAMY

9. czerwca w kolejnych warsztatach SZTUKowania wzięły udział 6-latki ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Gorzowa Wlkp. Na początku wspólnie zwiedziliśmy wystawę Małgorzaty Szymankiewicz próbując odgadnąć tytuły prac i ich sens. Dzieci doszukiwały się na obrazach i w obiektach form i kształtów, które znają, nazywając obrazy puszystymi lub trudnymi. Wkrótce okazało się, że sztuka abstrakcyjna jest niełatwa do rozszyfrowania, ale wcale nie było to hamujące do działania. Wprost przeciwnie! Na dużej kartce papieru dzieci wykonały nic nieprzedstawiające linie i nic nieprzedstawiające plamy. Na koniec wszyscy zaskoczyliśmy się faktem, że powstał duży abstrakcyjny obraz.

SZTUKowanie 93. - Krzyżówka

SŁOWO/OBRAZ

Tematem kolejnych warsztatów w ramach SZTUKowania było „Słowo/obraz”. Tak jak studenci Pracowni Działań Filmowych i Performatywnych  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prezentujący swoje prace w galerii BWA (wystawa „Krzyżówka”), próbowaliśmy poszukać relacji między tymi słowami. Do poszukiwań zainspirował nas film/animacja Mateusza Fabisia pt. „Drżące ciała”, który w zabawny sposób komentuje naszą codzienność, pokazując ważne słowa/tematy w prześmiewczej formie.

SZTUKowanie 91. - Marek Wasilewski

LUDZIE I KAMIENIE

Co/kto sprawia, że jesteśmy tacy jacy jesteśmy? Co kształtuje naszą tożsamość? Czy kamień bardziej kojarzy nam się z czymś pozytywnym, czy negatywnym? Co może być naszym „kamieniem”? Z takimi pytaniem zmierzyliśmy się podczas kolejnych warsztatów SZTUKowanie. Tym razem poruszaliśmy się wokół tematu/tytułu wystawy Marka Wasilewskiego pt. „Ludzie i kamienie”. Uczestnicy podczas warsztatów wykonali szablony przedstawiające emblematy/znaki, które ich charakteryzują.

SZTUKowanie 99. – Marek Sobczyk

LUBIĘ/NIE LUBIĘ

To temat kolejnych warsztatów SZTUKowanie. Spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy Marka Sobczyka w galerii BWA. Dzieci dowiedziały się na czym maluje się obrazy i zobaczyły, że na obrazie mogą być namalowane również litery. Następnie każdy odbił z szablonu pierwszą literkę swojego imienia i namalował rzeczy, które lubi i których nie lubi.

SZTUKowanie 96. - Barbara Pierzgalska

WIĘZI MIĘDZYLUDZKIE
22 lipca br z grupą dzieci z Pracowni Działań Artystycznych z Gorzowa zwiedziliśmy wystawę Barbary Pierzgalskiej, która zaprezentowała swoje tkaniny artystyczne i obiekty. Do pracy twórczej zainspirowała nas praca pt. „Więzi międzyludzkie”. Dzieci w czarnych woreczkach zamknęły to, co chciałyby powiedzieć komuś bliskiemu.

SZTUKowanie 94. - Małgorzata Szymankiewicz

ABSTRAKCYJNE PLANY

8. czerwca odbyły się kolejne warsztaty SZTUKowanie. Głównym tematem zajęć były abstrakcyjne obrazy i obiekty Małgorzaty Szymankiewicz, która ma swoją wystawę w galerii BWA. Według artystki „obraz jest przestrzenią, która generuje wchodzenie w relacje i wymianę z otoczeniem. Wymiana najpierw ma miejsce w procesie twórczym, w którym myśl zostaje uprzedmiotowiona”. I dalej: „idea przybiera fizyczną postać np. obrazu”. Wspólnie z młodzieżą staraliśmy się przełożyć na abstrakcyjną formę nasze plany na przyszłość.

SZTUKowanie 92. - Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie

LEŚNE STWORY

To temat kolejnych warsztatów SZTUKowanie. Tym razem z najmłodszymi uczestnikami odwiedziliśmy las i jego mieszkańców. Inspiracją do działania twórczego stały się obrazy Natalii Rybki, prezentowane na wystawie w galerii BWA pt. „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”. Podczas zajęć stworzyliśmy mieszkańców lasu wymyślonych przez dzieci. Powstali oni z kolorowych papierów, rysunkowych kresek i śladów farby. Oczywiście wszystko w zielonych barwach.

SZTUKowanie 90. - Marek Wasilewski

LUDZIE I KAMIENIE

To tytuł wystawy Marka Wasilewskiego w Galerii BWA, którą zwiedziliśmy podczas kolejnych warsztatów SZTUKowanie.
Czy kamień może zmienić się w coś zupełnie innego? Może. A jak narysować fakturę kamienia? Poprzez frotaż. A jak narysować kształt kamienia? Odrysowując jego kontur.
Na te pytania odpowiedzieliśmy w praktyczny sposób podczas warsztatów. Powstały rysunkowe kolaże, które pokazały kamienie w zupełnie nowej odsłonie.
 

«12»