MENU

Edukacja

KAMERA, AKCJA!

POPOŁUDNIOWY KLUB FILMOWY

 

W Miejskim Ośrodku Sztuki ruszył KLUB FILMOWY. Jeśli masz 13 – 19 lat, twoją pasją jest kino, interesujesz się realizacją filmu – od scenariusza aż po postprodukcję – zapisz się!

 

Kolejne spotkanie 8 listopada, godz. 16:00.

Koszt 5 zł/spotkanie.

Zajęcia (ok. 2h) będą odbywały się we wtorki.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 95 733 25 56

 

Młodzieżowa Akademia Filmu 2011/2012

„Na tropie filmowych gatunków”.

 

Zajęcia wprowadziły młodzież w tajniki związane z gatunkami filmowymi a także przypisanymi im konwencjami. Miały na celu ukazanie, że każda projekcja jest umową, którą reżyser, scenarzysta – twórca filmowy zawiera z widzem.

 

Odchodząc od formy typowo wykładowej, program każdego spotkania miał na celu aktywizowanie uczestników i inspirowanie ich do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy. Zajęcia zachęcały
do dyskutowania na temat filmu kształcąc tym samym postawę krytycznego odbiorcy. Porządkowaniu wiedzy służyły prezentacje multimedialne wzbogacone o krótkie fragmenty filmowe dobrane tak, by reprezentatywnie nakreślać młodym ludziom bieżący temat.

 

Zajęcia prowadziła Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 

Spotkanie 1.

Wprowadzenie do zajęć.

Gatunek filmowy – wczoraj i dziś. Rozróżnienie pomiędzy gatunkiem a rodzajem. Najstarsze gatunki w historii kina. Co to jest konwencja?

 

Spotkanie 2.

Komedia – czyli co nas śmieszy?

Rodzaje komizmu. Typy komedii. Ewolucja gatunku. Wielcy komicy z dawnych lat a współcześni „rozśmieszacze”.

 

Spotkanie 3.

Nie zawsze czarno-biały świat westernu. Czy dobry charakter zawsze zwycięża? Topografia westernowego miasteczka. Ewolucje i rewolucje gatunkowe.

 

Spotkanie 4.

Film grozy.

Dlaczego lubimy się bać? Straszni bohaterowie z wielkiego ekranu. Kinematografie świata - różna poetyka grozy.

 

Spotkanie 5.

Sensacja na ekranie.

Kino w akcji i z akcją. Punkty zwrotne czyli jak budować napięcie u widza. Worek bez dna czyli problemy z definicją.


Spotkanie 6.

Melodramat – jak wzruszyć widza?

Dramaturgiczne wzorce – skąd to znamy? Uproszczenia i schematy kontra nowe tendencje w kinie. Rozstania i powroty – słynne pary wielkiego ekranu.

 

Spotkanie 7.

Fantasy – czyli kino wyobraźni.

Wielcy kreatorzy fikcji. Postęp techniczny a ewolucja gatunku.

 

Spotkanie 8.

Hybrydy gatunkowe – jak je ugryźć?

Klisze fabularne a „trudne” gatunki. Próba analizy, elementy krytyki filmowej.

 

 

Klasy uczestniczące w projekcie otrzymały w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta . Odpłatność za udział w zajęciach wyniosła 5 zł od osoby.

Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosił 9 zł od osoby.

 

 

Zajęcia trwały od października 2011 r. do maja 2012 r.

Mowa Ciała - wykreuj swój wizerunek 2011/2012

Warsztaty "Mowa ciała" skierowane są dla klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Warsztaty wprowadzają młodzież w zagadnienia komunikacji niewerbalnej, przybliżają podstawy mowy ciała oraz błędy w tworzeniu przekazów słownych i pozawerbalnych.

Uczestnicy zapoznają się z:
- rodzajami kanałów komunikacyjnych, mediów oraz właściwych im przekazów,
- sposobami manipulacji stosowanymi przez media,
- zasadami poprawnej komunikacji,
- autoprezentacją oraz sposobami walki z tremą.

FABRYKA FILMOŻERCÓW

Kino to niesamowita przygoda. Pociągająca, inspirująca, uzależniająca…Jeśli interesujecie się filmem i jego historią, jeśli chcecie pisać scenariusze, realizować własne filmy lub nauczyć się, jak krytycznym okiem spoglądać na kino, przyjdźcie do naszej fabryki i zostańcie prawdziwymi Filmożercami.

Trudne tematy - marzec - maj 2011

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „TRUDNE TEMATY” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym semestrze proponujemy cykl trzech spotkań poprzedzonych projekcją filmu prowadzonych przez doświadczonych pedagogów, socjologów, terapeutów. Tematyka filmu oscylować będzie wokół problemów młodzieży (m.in. uzależnień, agresji, przynależności do grup przestępczych).

Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzanie świadomości uczuć, uwrażliwianie młodych ludzi na współczesne problemy społeczne.

Projekt finansowany jest przez Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Bezpłatnie uczestniczy w nim 200 uczniów z gorzowskich szkół:
Zespołu Szkół nr 12, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ogrodniczych, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz młodzież z Pogotowia Opiekuńczego.

  Terminy zajęć bezpłatnych:
 
MARZEC
- 23.03.2011r., godz. 8.15
- 23.03.2011r., godz. 10.15
- 24.03.2011r., godz. 8.15
- 25.03.2011r., godz. 8.15
KWIECIEŃ
- 27.04.2011r., godz. 8.15
- 27.04.2011r., godz. 10.15
- 28.04.2011r., godz. 8.15
- 29.04.2011r., godz. 8.15

MAJ
- 25.05.2011r., godz. 8.15
- 25.05.2011r., godz. 10.15
- 26.05.2011r., godz. 8.15
- 27.05.2011r., godz. 8.15
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach płatnych, prosimy o wytypowanie klasy, która będzie systematycznie uczestniczyła w spotkaniach przez trzy miesiące (od marca do maja br.). Koszt pojedynczego spotkania wynosi 8 zł od osoby.

Projekt realizowany jest w Miejskim Ośrodku Sztuki przy ul. Pomorskiej 73, nr tel. 95 733 25 56.

 

 

     
Projekt finansowany
z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

Media bez tajemnic 2011/2012

Warsztaty przybliżyły podstawowe pojęcia, formy medialne oraz tajniki warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Były okazją do zapoznania się z oprogramowaniem i sprzętem do obróbki audio-video, rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i selekcji materiałów.

 

Uczestnicy pracowali w trzech grupach warsztatowych utworzonych zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, predyspozycjami oraz własnymi zainteresowaniami. Elementem każdego z warsztatów była wizyta w redakcji radia, gazety i telewizji, zgodnie z profilem zajęć.

 

Warsztat radiowy:

- zapoznanie z podstawami zawodu dziennikarza radiowego oraz specyfiką przekazu radiowego,

- podstawowe gatunki radiowe (informacja, wywiad, reportaż, sonda, relacja reporterska),

- małe zadania dziennikarskie – nagranie materiału dźwiękowego, montaż i opatrzenie tekstem.

 

Warsztat prasowy:

- przygotowanie uczniów do świadomego odbioru mediów i selekcjonowania informacji (dobre i złe strony mediów),

- podstawowe formy dziennikarskiej wypowiedzi (informacja, wywiad, recenzja, reportaż) i ementy artykułu prasowego (tytuł, zdjęcie, podpis),

- przygotowywanie informacji, sondy oraz słowniczka gwary uczniowskiej do gazetki warsztatowej. 

 

Warsztat telewizyjny:

- zapoznanie z podstawami realizacji telewizyjnej, zasadami działania sprzętu audio-video oraz systemem montażowym,

- struktura zespołu produkcyjno – realizacyjnego (kolegium redakcyjne, wydawcy, dziennikarze, operatorzy, produkcja). Praca zespołu „newsowego”,

- zapoznanie z różnorodnymi formami telewizyjnymi, elementami estetyki obrazu oraz składowymi ścieżki dźwiękowej,

- realizacja minireportaży dotyczących historii i kultury Gorzowa Wlkp.

 

 

Podczas uroczystego zakończenia warsztatów dzieci oraz zaproszeni goście uczestniczą w kinowej premierze zrealizowanych materiałów. Każdy z warsztatowiczów otrzymuje dyplom ukończenia zajęć gazetkę oraz płytę DVD z filmami.

 

 

Warsztaty prowadzili:

 

Hanna Ciepiela – dziennikarz, nauczyciel. Przez 12 lat pracowała w „Gazecie Lubuskiej", gdzie zajmowała się tematyką kulturalną i społeczną. Od 2003 roku pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Autorka książek o gorzowskich artystach: "Strebejko" i "Zaraz wracam".

 

Magdalena Sierocka – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunek kulturoznawstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz Radia RMG (wcześniej Radia Gorzów oraz RMI Poznań). Zajmuje się tematyką kulturalną. Członek rady programowej DKF „Megaron”.

 

Romuald Liszka – absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, autor zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz do filmu Wiesława Saniewskiego "Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie", dyrektor TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp.

 

Marek Dziedzic – montażysta, specjalista obróbki dźwięku i obrazu w TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp. Współpracował przy postprodukcji filmów: „Wspomnienia z miasta L.”, „Opowieści z miasta G.”, " Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie" W. Saniewskiego (montaż i udźwiękowienie), "Dzwon Pokoju" (montaż), realizował spoty reklamowe dla TVN.

 

 

Klasy uczestniczące w projekcie otrzymły w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta. Odpłatność za udział w zajęciach wynosiosła 5 zł od osoby.

Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosił 9 zł od osoby.

 

Zajęcia trwały od października 2011 r. do czerwca 2012 r.

Trudne Tematy wrzesień-listopad 2011

Stanowią cykl zajęć skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych obejmujący projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych pedagogów i terapeutów. W bieżącym roku do współpracy zaprosiliśmy: 

 

Dorotę Maciejewską – kierownika Pracowni Psychoedukacyjnej i Wychowania, konsultanta ds. pomocy pedagogicznej i psychologicznej WOM w Gorzowie Wlkp., terapeutę psychodynamicznego, trenera PTP Umiejętności Społecznych.

 

Annę Suskę – absolwentkę pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

 

Grażynę Franczuk – absolwentkę Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej, Studium Socjoterapii, Odysei Umysłu, Rozwoju Twórczości Dzieci i Młodzieży, pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

 

Wyświetlane filmy poza atrakcyjną formą ukazują problemy młodych ludzi a spotkania warsztatowe uczą jak sobie z nimi radzić. Zajęcia uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.

 

Celem cyklu jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzanie świadomości uczuć, uwrażliwianie na współczesne problemy społeczne.

 

Szkoły prowadzone przez miasto otrzymają w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. Będą mogły uczestniczyć w spotkaniach bezpłatnie (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

Nie ograniczamy jednak liczby osób, które chciałyby przystąpić do projektu. Koszt uczestnictwa dla pozostałych zgłoszonych klas (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) wynosi  8 zł od osoby.

 

Ważne jest, aby w całym cyklu uczestniczyła jedna i ta sama klasa.

 

Zajęcia w 2011 roku trwają od września do listopada.

 

Animowany Świat Wyobraźni 2011/2012

Warsztaty "Animowany świat wyobraźni" skierwane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

W przystępny sposób ukazują drogę jaką pokonuje twórca filmu animowanego od pomysłu, poprzez scenariusz, animowanie, na efektach specjalnych kończąc. Uczestnicy poznają różne techniki animacji oraz uczą się przekazywać własne treści za ich pośrednictwem. Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia plastyczne, rozwijają wyobraźnię plastyczno-ruchową i kreatywność, są okazją do nauki montażu filmowego.

IV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

23 maja 2011 r. odbyło się rozstrzygnięcie
IV WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU WIEDZY O FILMIE  „ZMAGANIA Z X MUZĄ” .


Po raz czwary młodzież z województwa lubuskiego mogła sprawdzić swoją wiedzę w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Filmie "Zmagania z X Muzą" organizowanym przez Miejski Ośrodek Sztuki pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs składał się z III etapów. W II etapie wzięło udział 6 szkół (Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum w Witnicy, Zespół Szkół w Deszcznie, Zespół Szkół nr 13 oraz Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wlkp.), łącznie:18 uczniów. Do etapu III przeszło 6 osób:

Marta Magdalena Chrobak – 18 punktów,
Magdalena Bylewska – 15 punktów,
Anna Szafraniec, Dawid Maślanik, Aleksandra Kaźmierczak, Adrianna Jaworska -po14 punktów.

W II etapie można było zdobyć 21 punktów. Jury dopuściło do kolejnego etapu osoby, które uzyskały minimum 14 punktów.
 

I miejsce zajęła Marta Magdalena Chrobak z Zespołu Szkół w Deszcznie
II miejsce - Aleksandra Kaźmierczak  z Gimnazjum w Deszcznie
III miejsce - Adrianna Jaworska z Gimnazjum nr 3 w Gorzwie Wlkp.


protokół z konkursu
 
 
 
Patronat:
 

 

Edukacja Regionalna 2011

Program zajęć to połączenie spotkań z historykami regionu z pokazem filmu pt. „Opowieści z miasta G.” gorzowskich twórców - Moniki Kowalskiej i Zbigniewa Sejwy. Film został zrealizowany w ramach obchodów 750-lecia miasta. Jego bohaterami są uczniowie pierwszej polskiej szkoły w Gorzowie, którzy opowiadając o swoim powrocie do ojczyzny ukazują fragment ówczesnej historii Gorzowa. Realizacja filmu jest konsekwencją poprzedniego obrazu – „Wspomnienia z miasta L.”, który opowiadał o Niemcach, mieszkających tutaj przed wojną, a którzy w 1945 roku byli zmuszeni do opuszczenia miasta. „Opowieści z miasta G.” ukazują proces odwrotny. Jest to spojrzenie drugiej strony - oczami Polaków, którzy po wojnie osiedlili się w Gorzowie w poszukiwaniu nowego mieszkania i nowego życia.
 
Oto, co na temat filmu mówi Monika Kowalska:
Chcieliśmy pokazać tę atmosferę, kiedy ludzie przyjeżdżają do miasta, które najpierw jest Landsbergiem, potem staje się Gorzowem. To wszystko się kotłuje, jest Armia Czerwona i Niemcy, którzy powoli znikają. Zaczynają otwierać się pierwsze zakłady, ludzie zjeżdżają z różnych stron Polski, zajmują mieszkania, gospodarstwa rolne.


Film posiada ogromne walory poznawczo-edukacyjne, ale i artystyczne. Prezentacji historii poszczególnych mieszkańców towarzyszy muzyka autorstwa Marka Zalewskiego i Pawła Czyrki – członków zespołu Giga Drum.

Po filmie odbędzie się spotkanie z jednym z gorzowskich regionalistów: Zdzisławem Linkowskim – wieloletnim dyrektorem Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Dariuszem Rymarem – dyrektorem Archiwum Państwowego, redaktorem „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno – Archiwalnego” lub Robertem Piotrowskim – członkiem licznych stowarzyszeń regionalnych polskich, niemieckich i euroregionalnych, właścicielem największej prywatnej kolekcji pamiątek starego Landsberga, konsultantem historycznym filmu „Wspomnienia z miasta L.”

Projekt, kierujemy do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta dla 300 uczniów (szkoły prowadzone przez miasto w zależności od kolejności zgłoszeń) odpłatność za udział w zajęciach wynosi 3 zł od osoby. Koszt uczestnictwa pozostałych chętnych wynosi 6 zł od osoby.

 


 

Zapraszamy również na spotkanie połączone z projekcją filmu pt. „Epidemia miłości” (Polska, 2009, 50 min.) w ramach akcji społeczno – edukacyjnej „Żywe kadry historii”. Film zawiera wypowiedzi ośmiorga uczestników Powstania Warszawskiego. Wspominają oni tamten czas nie tylko z perspektywy jego historycznego znaczenia, ale też z uwagi na rodzące się wtedy uczucia, które pomimo wojennego zagrożenia aż 256 razy zakończyły się na ślubnym kobiercu. Nazwa „ślubny kobierzec” jest tak samo umowna, jak odświętne stroje nowożeńców czy obrączki, które pleciono z drutu czy elementów uzbrojenia. Mimo przeciwności, jakie mieli przed sobą ówcześni młodzi ludzie, ich uczucia były na tyle silne, że nawet po wielu latach małżonkowie wspominają tamten okres z rozrzewnieniem. Po filmie odbędzie się spotkanie z Robertem Piotrowskim.

Film „Epidemia miłości” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkania uzyskały wsparcie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Koszt uczestnictwa osób objętych dofinansowaniem (szkoły prowadzone przez miasto w zależności od kolejności zgłoszeń) wynosi 5 zł od osoby. Poza dofinansowaniem 8 zł od osoby.

 

 


Projekt dofinansowany
z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.