MENU

Edukacja

Trudne Tematy wrzesień-listopad 2011

Stanowią cykl zajęć skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych obejmujący projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych pedagogów i terapeutów. W bieżącym roku do współpracy zaprosiliśmy: 

 

Dorotę Maciejewską – kierownika Pracowni Psychoedukacyjnej i Wychowania, konsultanta ds. pomocy pedagogicznej i psychologicznej WOM w Gorzowie Wlkp., terapeutę psychodynamicznego, trenera PTP Umiejętności Społecznych.

 

Annę Suskę – absolwentkę pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

 

Grażynę Franczuk – absolwentkę Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej, Studium Socjoterapii, Odysei Umysłu, Rozwoju Twórczości Dzieci i Młodzieży, pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

 

Wyświetlane filmy poza atrakcyjną formą ukazują problemy młodych ludzi a spotkania warsztatowe uczą jak sobie z nimi radzić. Zajęcia uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy.

 

Celem cyklu jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzanie świadomości uczuć, uwrażliwianie na współczesne problemy społeczne.

 

Szkoły prowadzone przez miasto otrzymają w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. Będą mogły uczestniczyć w spotkaniach bezpłatnie (liczy się kolejność zgłoszeń).

 

Nie ograniczamy jednak liczby osób, które chciałyby przystąpić do projektu. Koszt uczestnictwa dla pozostałych zgłoszonych klas (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) wynosi  8 zł od osoby.

 

Ważne jest, aby w całym cyklu uczestniczyła jedna i ta sama klasa.

 

Zajęcia w 2011 roku trwają od września do listopada.

 


Trudne Tematy - wrzesień 2011

Trudne Tematy - wrzesień 2011

Trudne Tematy - wrzesień 2011

Trudne Tematy - październik 2011

Trudne Tematy - październik 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - wrzesień 2011

Trudne Tematy - wrzesień 2011

Trudne Tematy - październik 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - wrzesień 2011

Trudne Tematy - wrzesień 2011

Trudne Tematy - październik 2011

Trudne Tematy - październik 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

Trudne Tematy - listopad 2011

wróć