MENU

Edukacja

Spotkanie VI - Kosmici

Krzysztof Matuszak podczas marcowych ,,Warsztatów Sztuki Karuzela" zaproponował młodym uczestnikom nową metodę wykonania rysunku. Na początku zajęć dzieci miały za zadanie wyobraźć sobie kosmitę i przenieść swoje wizję na papier. Potem przy pomocy fluorescencyjnych mazaków stworzyli na osobnej kartce kolorowe tło dla kosmicznych podróży. Użycie kalki maszynowej umożliwiło stworzenie wielu odbitek z jednego rysunku. Tym sposobem mogli sobie wyobrazić na czym polega drukowanie i powielać swojego kosmoludka na wielobarwnym tle.


Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

Spotkanie VI - Kosmici poprowadził Krzysztof Matuszak

wróć