MENU

Edukacja

Spotkanie IV - Timelaps

Czy możemy zobaczyć upływający czas? Na zajęciach prowadzonych przez Sławka Sajkowskiego dzieci przekonały się że tak. Przy użyciu techniki TIMELAPS pozwalającej lepiej dostrzec procesy zbyt powolne dla ludzkiej percepcji z  zainteresowaniem śledziły efekty użycia fotografii poklatkowej. Po obejrzeniu krótkich timelapsów przystąpili do stworzenia własnego dzieła. Na koniec zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak można zmontować film złożony z wykonanych podczas warsztatów zdjęć i obejrzeć efekt swoich działań.


wróć