MENU

Edukacja

Spotkanie II - Mapa

Na drugim spotkaniu Karuzeli prowadzonym przez Krzysztofa Matuszaka dzieci tworzyły wspólnie jedną, ogromną mapę. Uczyły się pracy w grupie rówieśników: pożyczały sobie ,,kolory", uzgadniały między sobą kto zajmie się danym obszarem i jaki kolor wprowadzi. Omawiały funkcje mapy i umieszczonej na niej legendy. Zobaczyły również przykłady piktogramów i próbowały się dymyślić co oznaczają. Malowały na dużej powierzni przy użyciu taśmy maskującej i wałka co było dla nich nowością. Z niecierpliwością czekały na moment odlejenia taśmy i tym samym zobaczenia ostatecznego efektu swojej pracy.


SP. w Deszcznie KL I B

wróć