MENU

Edukacja

IV Gimnazjalne Spotkania Filmowe

W dniu 28 kwietnia 2014 r. odbyło się ogłoszenie wyników IV Gimnazjalnych Spotkań Filmowych pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Twórcy filmów, opiekunowie

oraz zaproszeni goście uczestniczyli w pokazie nadesłanych filmów, które wzbudziły żywe reakcje oglądających. Na adres Organizatora wpłynęło 12 filmów, spośród których do Konkursu zakwalifikowano:

 

 1. „CTT w akcji”, Grupa filmowo – muzyczna „Gramofon”, Gimnazjum im. Jana Pawła II
  w Czerwieńsku,
 2. „Kiedyś a dziś czyli dzisiejsze pokolenie”, „Wytwórnia z klasą”, Publiczne Gimnazjum
  w Krzeszycach,
 3. „Gdzie spotykają się pokolenia?”, Git Studio, Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.,
 4. „Przekazać pasję”, Grupa filmowo – muzyczna „SoFanny”, Gimnazjum im. Jana Pawła II
  w Czerwieńsku,
 5. „Zielona linia”, Grupa filmowa „Mistyczny talerz”, Gimnazjum im. Jana Pawła II
  w Czerwieński
 6. „Takie miejsce”, „Trójka kręci”, Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wlkp.,
 7. „Tam, gdzie spotykają się pokolenia”, Uczniowie klasy 1 e, Publiczne Gimnazjum
  w Strzelcach Krajeńskich,
 8. „Strażakiem jest się z przekonania”, Grupa filmowa „Pasjonaci”, Gimnazjum
  im. Jana Pawła II w Czerwieńsku,
 9. „Tam, gdzie spotykają się pokolenia”, 2M+D, Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp.,
 10. „Wywiadówka”, Grupa filmowa „GimBaza”, Gimnazjum im. Jana Pawła w Czerwieńsku.

 

Głosami publiczności I miejsce zajęły ex aequo filmy:

 

„Strażakiem jest się z przekonania”, Grupa filmowa „Pasjonaci”, Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku,

„Wywiadówka”, Grupa filmowa „GimBaza”, Gimnazjum im. Jana Pawła w Czerwieńsku

 

Uczniowie realizujący oba filmy, którzy pełnili bezpośrednio funkcje reżysera, operatora

bądź montażysty wymienieni w napisach końcowych filmu otrzymują po 7 punktów rekrutacyjnych

do szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrody rzeczowe.

 

Zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy również partnerom za pomoc w organizacji tegorocznej edycji.

 

_______________________________

 

 

IV WOJEWÓDZKIE GIMNAZJALNE SPOTKANIA FILMOWE pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Oraganizatorzy: Gimnazjum nr 3 oraz Kino 60 krzeseł/Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

 

Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego. Tegoroczna edycja dotyczyła tematu: „Tam, gdzie spotykają się pokolenia”.

 

Terminy:

Zgłoszenie udziału w  Konkursie  - przesłanie wypełnionej dołączonej do Regulaminu Karty zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczenie osobiście do 27 stycznia 2014 r. na adres MOS:
ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp. lub faxem: 095 733 25 60

Prace konkursowe należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do: MOS w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska z dopiskiem „IV GSF” do 24 marca 2014 r.

Głosowanie oraz finał Konkursu odbędzie się: pomiędzy  7 a 28 kwietnia 2014r.
(dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie).

_______________________________

 

Do pobrania:

regulamin

karta zgłoszenia

 

_______________________________

 

 

Rozstrzygnięcie IV Gimnazjalnych Spotkań Filmowych - 28 kwietnia (poniedziałek),

o godz. 10:00 w Kinie 60 krzeseł, ul. Pomorska 73.

 

W związku z przyznaniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych w doniesieniu do punktu 7. Regulaminu IV Gimnazjalnych Spotkań Filmowych informujemy iż, po 7 punktów rekrutacyjnych otrzymają Laureaci I, II oraz III miejsca,

którzy przy realizowanych filmach pełnili bezpośrednio następujące funkcje: reżyser, operator (zdjęcia), montażysta i zostali wymienieni w napisach końcowych filmu.

 

_______________________________

 

 

 

 

 

       


wróć