MENU

Edukacja

Warsztat produkcji filmowej 2013/2014

Warsztaty pozwalają uczestnikom zasmakować atmosfery pracy na planie filmowym. W przystępny sposób ukazują proces powstawania filmu począwszy od scenariusza, poprzez pracę z kamerą, ćwiczenia aktorskie, montaż, na promocji filmu kończąc. Uczestnicy poznają język filmu oraz uczą się prze-kazywać własne treści za jego pośrednictwem. Rozwijają wyobraźnię, kreatywność, uczą się pracy w grupie, odpowie-dzialności oraz podziału zajęć.
Efektem spotkań będą krótkie etiudy według scenariuszy przygotowanych przez uczestników. 
Podczas uroczystego zakończenia warsztatów dzieci oraz zaproszeni goście uczestniczą w kinowej premierze zreali-zowanych filmów. 
 
WARSZTATY PROWADZI 
Wojciech Tomczak – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na kierunku reżyserii, instruktor warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, założyciel grupy filmowej WOLF, której produkcje z powodzeniem zdobywają nagrody na festiwalach kina niezależnego.
 
Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 5 zł od osoby (szkoły publiczne z Gorzowa Wlkp.). Dla pozostałych szkół koszt uczestnictwa wynosi 9 zł od osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zajęcia trwają od października br. do czerwca 2014r.

wróć