MENU

Edukacja

Wakacjoimaginacje

Warsztaty Wakacjoimaginacje odbywają się w Miejskim Ośrodku Sztuki od 2002 r.
Warsztaty te mają na celu aktywizację dzieci spędzających wakacje w mieście. Zajęcia mają kształtować umiejętności współpracy w zespole, stymulować zachowania kreatywne w twórczości plastycznej, doskonalić umiejętności wyrażania myśli i uczuć za pomocą gestu i ruchu. Mają również na celu rozwój zdolności manualnych u dzieci oraz poznanie przez nie podstawowych zagadnień dotyczących zachowań scenicznych, takich jak: ruch, gest, praca głosem. Wakacjoimaginacje mają być miejscem, gdzie dzieci poznają formy działalności twórczej, z którymi nie spotykają się podczas zajęć zrealizowanych przez placówki szkolne.


wróć