MENU

Edukacja

SZTUKowanie 68. - LIBAN, Salon Jesienny

EMOCJACHY


Podczas kolejnych zajęć SZTUKowanie obejrzeliśmy dwie wystawy: „LIBAN” w Galerii Sztuki Najnowszej i „Salon Jesienny” w Galerii BWA. Nasze zwiedzanie wystaw nacechowane było uczuciami: tymi smutnymi – podczas oglądania pierwszej wystawy i  bardziej pozytywnymi na wystawie Salonu Jesiennego. W trakcie części praktycznej naszego spotkania wzięliśmy na warsztat nasze uczucia. Na małych kartkach papieru narysowaliśmy sytuacje, w których czuliśmy smutek. Nie chcąc o nich za długo rozprawiać, szybko zamknęliśmy je w kopertach. Przywołując w pamięci jedną z prac prezentowanych na Salonie (Ewy Niśkiewicz-Krawczyk) zabraliśmy się do pracy. W namalowanych kołach na kolorowych brystolach każdy uczestnik przedstawił sytuację, w której czuł się radosny. Podczas pracy w mniejszych grupach próbowaliśmy przedstawić uczucia: wstydu, radości, złości i strachu za pomocą prostej kukiełki. Finałem warsztatów było przedstawienie 4 scenek teatrzyku kukiełkowego pokazującego ww. uczucia.
Warsztaty odbyły się 2 grudnia 2014 r., wzięły w nich udział dzieci z kl. II h ze Szkoły Podstawowej nr 13.

 

Scenariusz, prowadzenie: Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot.: Agnieszka Rynkiewicz (dziękuję za dokumentację)


 


wróć